«Σφαλιάρα» στην διοίκηση του δήμου Κιλκίς η εισήγηση γιά αποδοχή της προσφυγής!

Πολιτική /

Η υπηρεσία Κιλκίς της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εισηγείται σ’ αυτήν την αποδοχή της προσφυγής των δημοτικών συμβούλων Κιλκίς Παύλου Τονικίδη, Δημήτρη Τσαντάκη, Γιάννη Φαχουρίδη (επικεφαλής συνδυασμών της μειοψηφίας) και Θόδωρου Βαφειάδη (της μειοψηφίας) κατά της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς της Δευτέρας 21.10.19, να μην αναβάλει την συζήτηση επί του θέματος της διανομής του οικοπέδου 705 του πρώην μύλου Σαμαρά.
Ως γνωστόν οι προσφυγόντες επικαλέσθηκαν την διαδικασία που ακολουθήθηκε, χαρακτηρίζοντάς την ως μη νόμιμη εξ αιτίας παρατυπιών, με επιβλαβή επακόλουθα για το συμφέρον του δήμου.

Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές «πηγές», μετά την θετική εισήγηση του διευθυντή του τοπικού τμήματος Κιλκίς της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για αποδοχή της προσφυγής, απομένει η τελική εγκριτική εισήγηση του αρμόδιου συντονιστή του ανωτέρω θεσμικού οργάνου, το οποίο και θα εκδώσει την τελική απόφαση.

«Υστερα από αυτήν την εξέλιξη», ανέφερε καλά ενημερωμένη «πηγή», «το θέμα είναι να λειτουργήσει ο συντονιστής με καθαρώς υπηρεσιακά κριτήρια, βασιζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, και όχι κριτήρια και σκοπιμότητες πολιτικού χαρακτήρα», που …την «παρακάμπτουν». Υπενθυμίζεται, ότι κατά την επίμαχη συνεδρίαση τόσο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου όσο και οι δύο δικηγόροι της διοίκησης του δήμου, δηλαδή ο δήμαρχος Δημήτρης Κυριακίδης και ο αντιδήμαρχος οικονομικών Γιάννης Χατζηαποστόλου παρέσχον εγγυήσεις για την εγκυρότητα και νομιμότητα της διαδικασίας. Παρατηρητές των τεκταινομένων χαρακτήρισαν αυτό ως επακόλουθο «είτε λανθασμένης εκτιμήσεως των δεδομένων είτε… εσκεμμένης πράξης παραπλάνησης, καθώς οι παρατυπίες στην διαδικασία είναι αποδεδειγμένες με αδιάσειστα στοιχεία». Τέλος, κύκλοι προσκείμενοι στους προσφυγόντες δημοτικούς συμβούλους εξέφρασαν την πεποίθηση ότι αυτοί θα δικαιωθούν, «γι αυτό και τα στελέχη της δημοτικής διοίκησης και οι «συνοδοιπόροι» τους, ματαιοπονούν, όταν «κινούν λυτούς και δεμένους» για απόφαση διαφορετική από την αποδοχή της προσφυγής» και την μετέπειτα πορεία τους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα