Σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε ο δήμος Παιονίας

Γενικά /

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, με αρ. απόφασης 230.4.2/2022, εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου η πρόταση του δήμου Παιονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ.

Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο δια τον δήμο Παιονίας σε σχέση με την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των χαρακτηρισμένων και κοινωφελών χώρων.

Σκοπός της χρηματοδότησης της εκπόνησης του σχεδίου είναι η ολοκλήρωση εφαρμογής των σχεδίων πόλης και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, μέσω της δρομολόγησης των διαδικασιών απόκτησης των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Περισσότερα

Οι άνεργοι επιτυχόντες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας καλούνται να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ-ΚΔΒΜ πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, ενημερώνει τους επιτυχόντες της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω […]

Δείτε ακόμα

Μέλος ή φίλος;

Παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες την κοπιώδη προσπάθεια όλων των κομμάτων να αυξήσουν τα μέλη τους. Στόχος, η αντιστοίχιση της εκλογικής […]