Σε εξέλιξη το έργο ανάπλασης και αναβάθμισης υποδομών της περιοχής της λίμνης Δοϊράνης

Γενικά /

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης της λίμνης Δοϊράνης εντός του ομωνύμου οικισμού, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του καναλιού υπερχείλισης της λίμνης και εκκρεμεί ένα μικρό τμήμα γιά την ολοκλήρωση των εργασιών της εκρίζωσης ενός περιορισμένου αριθμού δέντρων εντός των υδάτων της λίμνης.

Οι εν λόγω εργασίες, με τρίμηνη διάρκεια εκτέλεσης, ξεκίνησαν στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία τις προβλέπει, από τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη και εκπρόσωπο της ανάδοχου «Χρ.Τσαλιγόπουλος & Σία» Ε, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Κιλκίς.

Το έργο περιλαμβάνεται στην πράξη “Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης οικοσυστήματος λίμνης Δοϊράνης” (Plan D.oiran)», η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας IΝΤΕΡΡΕG και χρηματοδοτείται κατά 85% από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής α (ΕΤΠΑ)νάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματοςδημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στο πλαίσιο υλοποίησής του, εκτελούνται εργασίες, με μίσθωση μηχανημάτων, γιά τον καθαρισμό από φερτά υλικά, απορρίμματα και αυτοφυή βλάστηση στο κανάλι υπερχείλισης της λίμνης Δοϊράνης, αλλά και της κοπής και εκρίζωσης δέντρων εντός των υδάτων της λίμνης.

Πρόκειται γιά το πρώτο από τα δύο έργα, που εκτελούνται στην περιοχή από την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες προεργασίες για το δεύτερο έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας στη λίμνην Δοϊράνη»,με την εγκατάσταση του εργοταξίου της αναδόχου κοινοπραξίας.

Η σύμβαση γιά το δεύτερο έργο υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 2020 από τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη και εκπρόσωπους της αναδόχου κοινοπραξίας “Τερζής Βασίλειος- Μπαϊρακλιλής Αργύριος”, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕ Κιλκίς.

Η υλοποίηση του έργου, θα γίνει εξ ολοκλήρου με χρηματοδότηση από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ). Στο πλαίσιο υλοποίησης του, προβλέπονται εργασίες βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης στη λίμνη Δοϊράνη και εργασίες καλλωπισμού του παραλίμνιου μετώπου της.

Το έργο περιλαμβάνεται στην πράξη “Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης οικοσυστήματος λίμνης Δοϊράνης” (Plan D.oiran)», η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας ΙΝΤΕΡΡΕG.

«Πρόκειται για δύο έργα ζωτικής σημασίας, σ’ έναν ιδιαίτερα σημαντικό υγροβιότοπο όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, αλλά της χώρα μας» υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, προσθέτοντας: «Βασική προτεραιότητα γιά την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς είναι η αναβάθμιση, ανάδειξη και αναζωογόνηση της λίμνης Δοϊράνης».

Η φύση των εργασιών σε μία περιβαλλοντικώς ιδιαιτέρως ευαίσθητη τοποθεσία (πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή η οποία ανήκει στο δίκτυο «Natura 2000») απαιτεί τη συνεχή εποπτεία της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της ΠΕ Κιλκίς, η οποία εκτέλεσε όλες τις σχετικές μελέτες και επιβλέπει την υλοποίηση των έργων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

«Επί … θητείας ΜΑΣ»!

Με τον «δικό» του τρόπο σχολίασε ο πρώην δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Σισμανίδης την αναφορά του συνονόματου νυν Κυριακίδη, κατά την […]