Ρύθμιση της ΔΕΥΑ Κιλκίς γιά τους μεγαλοοφειλέτες

ΔΕΥΑΚ

Με την απόφαση 142 της ένατης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αποφασίστηκε ο τρόπος διακανονισμού μεγάλων οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με μερική απαλλαγή από την καταβολή των προσαυξήσεων.

Ο τρόπος ρύθμισης των καθυστερούμενων οφειλών θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΥΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ
Συγχρόνως ισχύουν οι εξής όροι:

– Δεν απαιτείται προκαταβολή για την ρύθμιση των οφειλών

– Οι δόσεις της ρύθμισης ορίζονται ανά ένα μήνα,

– Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι και η έναρξη ισχύος της,

– Η μη πληρωμή δύο δόσεων σημαίνει ακύρωση της ρύθμισης,

– Η ρύθμιση ακυρώνεται όταν δεν πληρώνονται οι τρέχουσες οφειλές,

– Η διαγραφή των προσαυξήσεων γίνεται όταν αποπληρωθούν όλες οι δόσεις της ρύθμισης,

– Οι οφειλές άνω του ποσού των 5.000,00 € ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις με απαλλαγή του 20% των προσαυξήσεων και την τήρηση των ανωτέρω επί μέρους όρων,

– Οι οφειλές των καταναλωτών που έχουν ενταχθεί στο μειωμένο τιμολόγιο των ευπαθών ομάδων ή είναι πολύτεκνοι ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις, με ελάχιστη δόση 20,00 € και με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων και την τήρηση των ανωτέρω επί μέρους όρων,

– Οι καταναλωτές που έχουν στο παρελθόν ρυθμίσει τις οφειλές τους με όποια άλλη διαδικασία εκτός των Νόμων 4304/2014 και 4321/2015, δικαιούνται να ρυθμίσουν εκ νέου τις οφειλές τους με την παρούσα ρύθμιση,

– Στην περίπτωση που καταναλωτής ρυθμίζει τις οφειλές του με την παρούσα ρύθμιση και για σημαντικό οικονομικό ή άλλο λόγο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί μία και μόνο ακόμη εκ νέου ρύθμιση.

Η ανακοίνωση καταληγει ως εξής:

«Καλούνται οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς που έχουν συσσωρευμένες να προσέλθουν στα γραφεία της υπηρεσίας ώστε να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με τον ανωτέρω ευνοϊκό τρόπο ρύθμισης.

Επίσης ανακοινώνεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς θα προβεί σε διακοπή της υδροδότησης των καταναλωτών που δεν ανταποκρίνονται στην ανωτέρω ρύθμιση».