Πρόταση γιά ιστορικό μουσείο στην Δοϊράνη από το εκπαιδευτικό ίδρυμα τοπικής Ιστορίας

ΔΟΙΡΑΝΗ ΣΤΑΘΜΟΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12.10.16 στην Καπναποθήκη «Αυστροελληνικής» συνάντηση συνεργασίας με θέμα «Πρόταση δημιουργίας ιστορικού μουσείου Δοϊράνης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού δικτύου τοπικής ιστορίας «Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου».

Η συνάντηση, διοργανώθηκε από το εκπαιδευτικό δίκτυο τοπικής Ιστορίας σε συνεργασία με τον δήμο Κιλκίς και το ίδρυμα μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (Ι.Μ.Μ.Α.).

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης η ιδρυτική ομάδα του δικτύου, σχολικές Σύμβουλοι Ιωάννα Κ. Αρβανίτη, Μαρία Ν. Παπαδοπούλου και σχολικός σύμβουλος Ιωάννης Δ. Τρικκαλιώτης, παρουσίασαν την, μέχρι τώρα, πορεία του δικτύου (σχ. έτος ίδρυσης 2015-16), καθώς και τον προγραμματισμό των δράσεών του για το τρέχον σχ. έτος 2016-17, στις οποίες εντάσσεται και η πρόταση δημιουργίας ιστορικού μουσείου Δοϊράνης.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης αρχικά αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη πρόταση από τους Ιωάννη Χασιώτη, ομότιμο καθηγητή Α.Π.Θ., και πρόεδρο Ι.Μ.Μ.Α., Βασίλειο Νικόλτσιο, διευθυντή Ι.Μ.Μ.Α., Σταυρούλα Μαυρογένη, διευθύντρια του κέντρου έρευνας μακεδονικής Ιστορίας και τεκμηρίωσης. Στην συνέχεια ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού, δόμησης και διαφάνειας Δημήτριος Τσαντάκης παρουσίασε πρωτοβουλίες του δήμου Κιλκίς που μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της παραπάνω πρότασης και προκάλεσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν θετικά σχόλια για την πρόταση και εκδήλωση ενδιαφέροντος και διάθεσης για συνεισφορά στο έργο ανάλογα με τη θέση και τη ιδιότητα όσων συμμετέσχαν στην συζήτηση. Η συνάντηση συνεργασίας έκλεισε με την υιοθέτηση της πρότασης και ως πιθανός χώρος στέγασης του μουσείου προτάθηκε το παλιό δημοτικό σχολείο Δοϊράνης ή ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός.