Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις στους αιγοπροβατοτρόφους

Αγροτικά /

Την ευκαιρία να επωφεληθεί ο εγχώριος αιγοπροβατοτροφικός τοµέας µε πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις και µέσω των άµεσων ενισχύσεων, οι οποίες, σε ποσοστό έως 30%, θα ανακατανεµηθούν υπέρ οικολογικών προγραµµάτων ενίσχυσης, τα λεγόµενα «eco-schemes», αναµένεται να δώσει η νέα ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027.

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς, σηµειώνοντας πως η έµφαση που θα δώσει η νέα ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του τοµέα και µε πρόσθετα κονδύλια κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.

«Η αιγοπροβατοτροφία µπορεί και πρέπει να ενισχυθεί µε πόρους από την ανακατανοµή, καθώς είναι ο υπο-κλάδος της κτηνοτροφίας µε το ηπιότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, σε σύγκριση µε τη βοοτροφία, τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία. Ταυτόχρονα προσφέρεται και για την εκµετάλλευση ορεινών βοσκότοπων, διασφαλίζοντας την αειφορική διαχείριση του τοπίου σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές», τόνισε ο κ. Μελάς και εξέφρασε την εκτίµηση πως «ο κλάδος απαιτεί δικαίως την πρώτη θέση στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα». Μιλώντας σε ηµερίδα του ευρωπαϊκού προγράµµατος iSAGE, σχετικά µε την προώθηση της καινοτοµίας και της βιώσιµης ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προέβλεψε πως οι χρηµατοδοτικές δράσεις της τρέχουσας ΚΑΠ, από τις οποίες περίπου 80.000 αιγοπροβατοτρόφοι σε όλη τη χώρα, κάθε χρόνο εισπράττουν συνολικά, µε τη µορφή διαφόρων ενισχύσεων, ένα ποσό γύρω στα 650 εκατ. ευρώ, θα διατηρηθούν σχεδόν αναλλοίωτες και στη νέα προγραµµατική περίοδο.

Σχέδια βελτίωσης

Λύθηκε το τυπικό ζήτημα που είχε ανακύψει με την υπερδέσμευση των 600 εκατ. ευρώ στα Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews, κάτι που σημαίνει ότι οι εγκριτικοί πίνακες που αναμένονται από τις Περιφέρειες, θα περιέχουν την πλήρη λίστα δικαιούχων.

Παράλληλα, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου αναμένεται να αναρτηθούν οι λίστες δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίωσης στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία Θράκη και μέχρι το τέλος του μήνα θα αναρτηθούν σε σχεδόν όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες, σύμφωνα με ανάρτηση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ΣΕΑΜ, οι αξιολογήσεις έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν κατά 100%, ενώ σε μεγάλο ποσοστό πανελλαδικά έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο της γνωμοδότησης (είναι το στάδιο που ακολουθεί την αξιολόγηση).

Σημειώνεται εδώ πως ένα τεράστιο ζήτηµα που έχει τεθεί µετ’ επιτάσεως είναι ο τρόπος διαµοιρασµού της στις Περιφέρειες. Οι αρχές σε Θεσσαλία και Μακεδονία ζητούν να µην υπάρξει αναλογικός διπλασιασµός ανά Περιφέρεια, καθώς έτσι θα έχουν πολλούς επιλαχόντες, ενώ άλλες Περιφέρειες µε µικρότερη αγροτική δραστηριότητα θα έχουν µόνο δικαιούχους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα