Πρόσκληση προς πολύτεκνους γιά προσκομιδή εγγράφων

Γενικά /

Από τον σύλλογο πολυτέκνων περιφέρειας Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Για την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου και την ανανέωση του καταλόγου των μελών του καλούνται όλες οι πολύτεκνες οικογένειες περιφέρειας Κιλκίς να προσκομίσουν στο γραφείου του συλλόγου ή να αποστείλουν με τηλεομοιότυπο (φαξ 23410 29000) ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email, [email protected]) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή τα απαιτούμενα έγγραφα σε περίπτωση αλλαγής της λόγω γεννήσεως ή διαζυγίου ή θανάτου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα