Προς νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών φακέλλων στα σχέδια βελτίωσης

Αγροτικά /

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Στις 14 Σεπτεμβρίου λήγει η διορία για τις οριστικοποιήσεις υποβολής επενδυτικών φακέλων στα σχέδια βελτίωσης.

Ωστόσο φαίνεται, ότι κάτι οι πιέσεις από μελετητές κάτι το μπλέξιμο στο πληροφοριακό σύστημα που μπουκώνει και βραχυκύκλωσε παράλληλα λόγω του «μπλακ άουτ» της Αττικής πριν λίγες ημέρες, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο μίας νέας παράτασης, ολιγοήμερης, ώστε να κλείσει τελικά το σύστημα τέλος Σεπτεμβρίου.

Μία προοπτική που, αν τελικώς πραγματοποιηθεί θα συνιστά την πέμπτη (!) συνολικώς παράταση στην χρονιά που διανύουμε, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά ως προς την ακολουθούμενη τακτική από πλευράς του υπουργείου να θέτει χρονοδιαγράμματα, που πρακτικώς θα ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν ιδίως σε περιόδους έξαρσης των αγροτικών εργασιών την περίοδο της Ανοιξης.

Όλα αυτά, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και κανείς δεν ξέρει, αν θα ισχύσει η διαδικασία εκχώρησης της επιχορήγησης στους προµηθευτές (για µηχανήµατα και εξοπλισµό), ποιο είναι το πλάνο χρηµατοδότησης του µέρους εκείνου της επένδυσης που υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής, αλλά και τι γίνεται µε τα περιβόητα «εργαλεία χρηµατοδότησης».

Την ίδια στιγµή, πληθαίνουν οι αγρότες που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν φορολογική ενηµερότητα (κριτήριο επιλεξιµότητας), ενώ όλο και πιο πολλοί δεν ξέρουν τι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ άλλοι πάλι αγωνιούν για το καθεστώς του εξωδικαστικού και των 120 δόσεων που θα πρέπει να περάσουν για να καταστεί επιλέξιµος ο επενδυτικός τους φάκελλος.

Από την πλευρά τους, οι γεωτεχνικοί του Δηµοσίου τονίζουν ότι το έργο της αξιολόγησης είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί έγκαιρα εντός ωραρίου των δηµοσίων υπηρεσιών και ως εκ τούτου προτείνουν να προβλεφθεί επιλέξιµη δαπάνη για την υπερωριακή απασχόληση του έργου αξιολόγησης των σχεδίων βελτίωσης από τις ∆ΑΟΚ.

Σε πρόσφατη επιστολή της πανελλήνιας οµοσπονδίας γεωτεχνικών ∆δ υπαλλήλων στον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης ζητούν επιπλέον να ανοίξει άµεσα το ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης (ΠΣΚΕ) προκειµένου να ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις των φακέλων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης, δίνοντας τη δυνατότητα στο µεσοδιάστηµα έως την 1/10/2018 να έχει προχωρήσει η αξιολόγηση σηµαντικού αριθµού φακέλλων από τους γεωτεχνικούς των ∆ΑΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια βελτίωσης ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν, εάν αξιοποιηθούν καταλλήλως, ένα ισχυρό αναπτυξιακό «εργαλείο» γιά τους παραγωγούς και αντανακλαστικά γιά την τοπική οικονομία, παρά το γεγονός ότι είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα στην εφαρμογή του, καθώς εκτός των άλλων, μεσοσταθμικώς η υλοποίησή τους σημαίνει περίπου 250 χιλιάδες ευρώ ανά αγρότη (236 χιλιάδες ευρώ η προηγουμενη προκήρυξη).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα