Η «Επιμορφωτική» σε πρόγραμμα υποστήριξης καλής ψηχικής υγείας μαθητών

Γενικά /

«And the Oscar goes to…»

Σε νέο έργο Erasmus+ συμμετέχει η «Επιμορφωτική Κιλκίς» (το 3ο κατά σειρά για φέτος), με το ακρωνύμιο OSCAR, που προέρχεται από τον τίτλο του έργου «Ξεπερνώντας τις προκλήσεις των μαθητών, βοηθώντας τη παραμονή τους στο σχολείο» (Overcoming Student Challenges & Aiding Retention) την πρόταση του οποίου υπέβαλε και συντονίζει το Κολλέγιο «Dundee and Angus» από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σ’ αυτό συμμετέχουν πέρα από την «Επιμορφωτική Κιλκίς», οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί φορείς:

Zinev Art Technologies (Βουλγαρία)

ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA (Ισπανία)

ROC Da Vinci College (Ολλανδία)

Edupoli Point College Oy (Φινλανδία)

Το έργο δεν έχει στόχο την επιβράβευση (όπως ίσως θα σκεφτόταν κανείς βλέποντας το ακρωνύμιο) μιας και σκοπός του είναι να δημιουργηθούν αξιόλογα προϊόντα στις χώρες των εταίρων για την «Αντιμετώπιση των μαθητικών προκλήσεων/προβλημάτων και την υποστήριξη της διαφύλαξης της καλής ψυχικής υγείας των μαθητών». Τα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την μάθηση στην τάξη και κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπισθούν.

Συγκεκριμένα, μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με συναισθηματικές διαταραχές και ελλιπή κοινωνική δράση αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν στα ακαδημαϊκά πρότυπα. Το έργο “OSCAR” στοχεύει στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν το ζήτημα της εγκατάλειψης της μάθησης λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Μέσω του έργου θα συγκεντρωθούν απόψεις σε ευρύτερο πλαίσιο για τον εντοπισμό μεθόδων που θα βελτιώσουν την ψυχική υγεία των μαθητών καθώς και των συστημάτων που εφαρμόζονται. Με τη συγκέντρωση καλών πρακτικών και ερευνών σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, θα δημιουργηθεί από τους εταίρους μια εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτές, η οποία θα βασιστεί σε κοινά πρότυπα.

Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει χρήσιμες οδηγίες, μεθόδους και εργαλεία για την εκπαίδευση και το υλικό της θα ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζεται βάσει του εκπαιδευτικού συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από φορείς και οργανισμούς συναφείς με το θέμα θα προκύψει έπειτα από την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα και ήδη προγραμματίζεται η εναρκτήρια συνάντηση που θα γίνει το Δεκέμβριο, στη Σκωτία.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Με ψυχραιμία και σύνεση

Αν αναλογισθεί κανείς τις από υπερβολικές μέχρι ακόμη και υστερικές αντιδράσεις μερίδας της κοινής γνώμης του Κιλκίς απέναντι στους συνανθρώπους […]

Σημεία γιά τα αδέσποτα

Ένα από τα «φλέγοντα» προβλήματα των οικισμών της υπαίθρου είναι ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων σκύλων, που συναντά κανείς κυρίως στις […]