Το πρόγραμμα αγώνων πρωταθλήματος β’ κατηγορίας ΕΠΣ Κιλκίς 2019-20

Αθλητισμός /

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
1η/8η αγωνιστική

Κεντρικό-Μ.Στέρνα
Κοιλάδι-Πεδινό
Ευκαρπία-Ξηρόβρυση
Δεν αγωνίζεται το Π.Γυναικόκαστρο

2η/9η αγωνιστική

Μ.Στέρνα-Κοιλάδι
Πεδινό-Ευκαρπία
Ξηρόβρυση-Π.Γυναικόκαστρο
Δεν αγωνίζεται το Κεντιρκό

3η/10η αγωνιστική

Πεδινό-Μ.Στέρνα
Κοιλάδι-Κεντρικό
Ευκαρπια-Π.Γυναικόκαστρο
Δεν αγωνιζεται η Ξηρόβρυση

4η/11η αγωνιστική
Μ.Στέρνα-Ευκαρπία
Π.Γυναικόκαστρο-Πεδινό
Κεντρικό-Ξηρόβρυση
Δεν αγωνίζεται το Κοιλάδι

5η/12η αγωνιστική
Π.Γυναικόκαστρο-Μ.Στέρνα
Πεδινό-Κεντρικό
Ξηρόβρυση-Κοιλάδι
Δεν αγωνίζεται η Ευκαρπία

6η/13η αγωνιστική
Μ.Στέρνα-Ξηρόβρυση
Κεντρικό-Ευκαρπία
Κοιλάδι-Π.Γυναικόκαστρο
Δεν αγωνίζεται το Πεδινό

7η/14η αγωνιστική
Π.Γυναικόκαστρο-Κεντρικό
Ευκαρπία-Κοιλάδι
Ξηρόβρυση-Πεδινό
Δεν αγωνίζεται η Μ.Στέρνα

Το πρόγραμμα του τρίτου γύρου είναι το ίδιο με αυτό του πρώτου

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
1η/8η αγωνιστική
Αίας Πολυκάστρου-Τούμπα
Μ.Λειβάδια-Γρίβα
Βαπτιστής-Βαλτοτόπι
Δνε αγωνίζεται η Αξιούπολη

2η/9η αγωνιστική
Αίας Πολυκάστρου-Μ.Λειβάδια
Γρίβα-Βαπτιστής
Βαλτοτόπι-Αξιούπολη
Δεν αγωνίζεται η Τούμπα

3η/10η αγωνιστική
Γρίβα-Αίας Πολυκάστρου
Μ.Λειβάδια-Τούμπα
Βαπτιστής-Αξιούπολη
Δεν αγωνίζεται το Βαλτοτόπι

4η/11η αγωνιστική
Αίας Πολυκάστρου-Βαπτιστής
Αξιούπολη-Γρίβα
Τουμπα-Βαλτοτόπι
Δεν αγωνίζονται τα Μ.Λειβάδια

5η/12η αγωνιστική
Αξιούπολη-Αίας Πολυκάστρου
Γρίβα-Τούμπα
Βαλτοτόπι-Μ.Λειβάδια
Δεν αγωνίζεται ο Βαπτιστής

6η/13η αγωνιστική
Αίας Πολυκάστρου-Βαλτοτόπι
Τουμπα-Βαπτιστής
Μ.Λειβάδια-Αξιούπολη
Δεν αγωνίστηκε η Γρίβα

7η/14η αγωνιστική
Αξιούπολη-Τούμπα
Βαπτιστής-Μ.Λειβάδια
Βαλτοτόπι-Γρίβα
Δεν αγωνίζεται ο Αίας Πολυκάστρου

Το πρόγραμμα του τρίτου γύρου είναι το ίδιο με αυτό του πρώτου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα