ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣΚ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Αθλητισμός /

1η/16η αγωνιστική ημέρα
Τέρπυλλος-Χέρσο
Καμπάνης-Χορήγι
Ν.Σάντα-Δροσάτο
Σταυροχώρι-Ά.Πέτρος
Μαυρονέρι-Αξιούπολη
Αργυρούπολη-Καστανιές
Πολύπετρο-Γερακαριό
Φύσκα-Ελπίδες Κιλκίς

2η/17η αγωνιστική ημέρα
Χέρσο-Καμπάνης
Χορήγι-Ν.Σάντα
Δροσάτο-Σταυροχώρι
Ά.Πέτρος-Μαυρονέρι
Αξιούπολη-Αργυρούπολη
Καστανιές-Πολύπετρο
Γερακαριό-Φύσκα
Ελπίδες Κιλκίς-Τέρπυλλος

3η/18η αγωνιστική ημέρα
Τέρπυλλος-Χορήγι
Καμπάνης-Δροσάτο
Ν.Σάντα-Ά.Πέτρος
Σταυροχώρι-Αξιούπολη
Μαυρονέρι-Καστανιές
Αργυρούπολη-Γερακαριό
Φύσκα-Χέρσο

4η/19η αγωνιστική ημέρα
Χέρσο-Ν.Σάντα
Σταυροχώρι-Χορήγι
Δροσάτο-Μαυρονέρι
Ά.Πέτρος-Αργυρούπολη
Αξιούπολη-Πολύπετρο
Καστανιές-Φύσκα
Γερακαριό-Τέρπυλλος
Ελπίδες Κιλκίς-Καμπάνης
Πολύπετρο-Ελπίδες Κιλκίς

5η/20η αγωνιστική ημέρα
Τέρπυλλος-Δροσάτο
Καμπάνης-Ά.Πέτρος
Ν.Σάντα-Αξιούπολη
Μαυρονέρι-Γερακαριό
Πολύπετρο-Χέρσο
Χορήγι-Φύσκα
Αργυρούπολη-Ελπίδες Κιλκίς
Σταυροχώρι-Καστανιές

6η/21η αγωνιστική ημέρα
Χέρσο-Σταυροχώρι
Χορήγι-Μαυρονέρι
Δροσάτο-Αργυρούπολη
Ά.Πέτρος-Πολύπετρο
Φύσκα-Αξιούπολη
Καστανιές-Τέρπυλλος
Γερακαριό-Καμπάνης
Ελπίδες Κιλκίς-Ν.Σάντα

7η/22η αγωνιστική ημέρα
Τέρπυλλος-Ά.Πέτρος
Καμπάνης-Αξιούπολη
Ν.Σάντα-Καστανιές
Σταυροχώρι-Γερακαριό
Αργυρούπολη-Χέρσο
Πολύπετρο-Χορήγι
Φύσκα-Δροσάτο
Μαυρονέρι-Ελπίδες Κιλκίς

8η/23η αγωνιστική ημέρα
Χέρσο-Μαυρονέρι
Χορήγι-Αργυρούπολη
Δροσάτο-Πολύπετρο
Ά.Πέτρος-Φύσκα
Αξιούπολη-Τέρπυλλος
Καστανιές-Καμπάνης
Γερακαριό-Ν.Σάντα
Ελπίδες Κιλκίς-Σταυροχώρι

9η/24η αγωνιστική ημέρα
Τέρπυλλος-Καμπάνης
Χέρσο-Χορήγι
Ν.Σάντα-Σταυροχώρι
Δροσάτο-Ά.Πέτρος
Μαυρονέρι-Αργυρούπολη
Αξιούπολη-Καστανιές
Πολύπετρο-Φύσκα
Γερακαριό-Ελπίδες Κιλκίς

10η/25η αγωνιστική ημέρα
Καμπάνης-Ν.Σάντα
Χωρύγι-Δροσάτο
Σταυροχώρι-Μαυρονέρι
Ά.Πέτρος-Αξιούπολη
Αργυρούπολη-Πολύπετρο
Καστανιές-Γερακαριό
Φύσκα-Τέρπυλλος
Ελπίδες Κιλκίς-Χέρσο

11η/26η αγωνιστική ημέρα
Τέρπυλλος-Σταυροχώρι
Χέρσο-Ά.Πέτρος
Ν.Σάντα-Αργυρούπολη
Δροσάτο-Καστανιές
Μαυρονέρι-Φύσκα
Πολύπετρο-Καμπάνης
Γερακαριό-Χορήγι
Αξιούπολη-Ελπίδες Κιλκίς

12η/27η αγωνιστική ημέρα
Καμπάνης-Μαυρονέρι
Χορήγι-Αξιούπολη
Πολύπετρο-Σταυροχώρι
Ά.Πέτρος-Γερακαριό
Αργυρούπολη-Τέρπυλλος
Καστανιές-Χέρσο
Φύσκα-Ν.Σάντα
Ελπίδες Κιλκίς-Δροσάτο

13η/28η αγωνιστική ημέρα
Τέρπυλλος-Ν.Σάντα
Δροσάτο-Χέρσο
Καμπάνης-Σταυροχώρι
Χορήγι-Ά.Πέτρος
Μαυρονέρι-Πολύπετρο
Αξιούπολη-Γερακαριό
Αργυρούπολη-Φύσκα
Καστανιές-Ελπίδες Κιλκίς

14η/29η αγωνιστική ημέρα
Ν.Σάντα-Μαυρονέρι
Δροσάτο-Αξιούπολη
Ά.Πέτρος-Καστανιές
Πολύπετρο-Τέρπυλλος
Γερακαριό-Χέρσο
Φύσκα-Καμπάνης
Ελπίδες Κιλκίς-Χορήγι
Σταυροχώρι-Αργυρούπολη

15η/30η αγωνιστική
Τέρπυλλος-Μαυρονέρι
Χέρσο-Αξιούπολη
Καμπάνης-Αργυρούπολη
Χορήγι-Καστανιές
Ν.Σάντα-Πολύπετρο
Δροσάτο-Γερακαριό
Σταυροχώρι-Φύσκα
Ά.Πέτρος-Ελπίδες Κιλκίς

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Έπρεπε να προλάβει

Άρον-άρον έφυγε ο Σιωνίδης από την συνάντηση, που είχαν το Σάββατο 8-9-18 σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Κιλκίς νεοδημοκρατικά […]