ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α όμιλος ΕΠΣΚ 2021-22

Αθλητισμός /

1η/12η αγωνιστική ημέρα
Καστανιές-Μ.Στέρνα
Αλέξανδρος Κιλκίς-Χέρσο
Ξηρόβρυση-Κεντρικό
Δοϊράνη-Ευκαρπία
Μαυρονέρι-Βαπτιστής
Δεν αγωνίζεται το Κοιλάδι

2η/13η αγωνιστική ημέρα
Μ.Στέρνα-Αλέξανδρος Κιλκίς
Χέρσο-Καστανιές
Ευκαρπία-Ξηρόβρυση
Βαπτιστής-Κοιλάδι
Κεντρικό-Δοϊράνη
Δεν αγωνίζεται το Μαυρονέρι

3η/14η αγωνιστική ημέρα
Καστανιές-Ευκαρπία
Μαυρονέρι-Κεντρικό
Αλέξανδρος Κιλκίς-Βαπτιστής
Κοιλάδι-Ξηρόβρυση
Δοϊράνη-Μ.Στέρνα
Δεν αγωνίζεται η Δόξα Χέρσου

4η/15η αγωνιστική ημέρα
Κεντρικό-Καστανιές
Ξηρόβρυση-Αλέξανδρος Κιλκίς
Δοϊράνη-Κοιλάδι
Βαπτιστής-Χέρσο
Μ.Στέρνα-Μαυρονέρι
Δεν αγωνίζεται η Ευκαρπία

5η/16η αγωνιστική ημέρα
Καστανιές-Βαπτιστής
Ευκαρπία-Μ.Στέρνα
Χέρσο-Δοϊράνη
Μαυρονέρι-Ξηρόβρυση
Κοιλάδι-Κεντρικό
Δεν αγωνίζεται ο Αλέξανδρος Κιλκίς

6η/17η αγωνιστική ημέρα
Ξηρόβρυση-Καστανιές
Αλέξανδρος Κιλκίς-Κοιλάδι
Κεντρικό-Χέρσο
Δοϊράνη-Μαυρονέρι
Βαπτιστής-Ευκαρπία
Δεν αγωνίζεται η Μ.Στέρνα

7η/18η αγωνιστική ημέρα
Καστανιές-Δοϊράνη
Χέρσο-Ξηρόβρυση
Ευκαρπία-Κοιλάδι
Μ.Στέρνα-Βαπτιστής
Μαυρονέρι-Αλέξανδρος Κιλκίς
Δεν αγωνίζεται το Κεντρικό

8η/19η αγωνιστική ημέρα
Αλέξανδρος Κιλκίς-Καστανιές
Μ.Στέρνα-Χέρσο
Ξηρόβρυση-Δοϊράνη
Ευκαρπία-Κεντρικό
Κοιλάδι-Μαυρονέρι
Δεν αγωνίζεται ο Βαπτιστής

9η/20η αγωνιστική ημέρα
Κοιλάδι-Καστανιές
Μαυρονέρι-Χέρσο
Αλέξανδρος Κιλκίς-Ευκαρπία
Βαπτιστής-Ξηρόβρυση
Κεντρικό-Μ.Στέρνα
Δεν αγωνίζεται η Δοϊράνη

10η/21η αγωνιστική ημέρα
Ξηρόβρυση-Μ.Στένρα
Κεντρικό-Αλέξανδρος Κιλκίς
Χέρσο-Κοιλάδι
Ευκαρπία-Μαυρονέρι
Δοϊράνη-Βαπιστής
Δεν αγωνίζονται οι Καστανιές

11η/22η αγωνιστική ημέρα
Καστανιές-Μαυρονέρι
Μ.Στέρνα-Κοιλάδι
Αλέξανδρος Κιλκίς-Δοϊράνη
Χέρσο-Ευκαρπία
Βαπτιστής-Κεντρικό
Δεν αγωνίζεται η Ξηρόβρυση

Περισσότερα
Δείτε ακόμα