Το πρόγραμμα αγώνων πρωταθλήματος α1 κατηγορίας ΕΠΣ Κιλκίς 2019-20

Αθλητισμός /

1η/12η αγωνιστική
Πολύκαστρο-Κρηστώνη
Πλαγιά-Ποντοηράκλεια
Αργυρούπολη-ΣΣ Μουριών
Εύρωπος-Επτάλοφος
Μ.Βρύση-Καμπάνης
Δεν αγωνίζεται η Γουμένισσα

2η/13η αγωνιστική
Κρηστώνη-Πλαγιά
Ποντοηράκλεια-Πολύκαστρο
Επτάλοφος-Αργυρούπολη
Καμπάνης-Γουμένισσα
ΣΣ Μουριών-Εύρωπος
Δεν αγωνίζεται η Μ.Βρύση

3η/14η αγωνιστική
Πολύκαστρο-Επτάλοφος
Μ.Βρύση-ΣΣ Μουριών
Πλαγιά-Καμπάνης
Γουμένισσα-Αργυρούπολη
Εύρωπος-Κρηστώνη
Δεν αγωνίζεται η Ποντοηράκλεια

4η/15η αγωνιστική
ΣΣ Μουριών-Πολύκαστρο
Αργυρούπολη-Πλαγιά
Εύρωπος-Γουμένισσα
Καμπάνης-Ποντοηράκλεια
Κρηστώνη-Μ.Βρύση
Δεν αγωνίζεται ο Επτάλοφος

5η/16η αγωνιστική
Πολύκαστρο-Καμπάνης
Επτάλοφος-Κρηστώνη
Ποντοηράκλεια-Εύρωπος
Μ.Βρύση-Αργυρούπολη
Γουμένισσα-ΣΣ Μουριών
Δεν αγωνίζεται η Πλαγιά

6η/17η αγωνιστική
Αργυρούπολη-Πολύκαστρο
Πλαγιά-Γουμένισσα
ΣΣ Μουριών-Ποντοηράκλεια
Εύρωπος-Μ.Βρύση
Καμπάνης-Επτάλοφος
Δεν αγωνίζεται η Κρηστώνη

7η/18η αγωνιστική
Πολύκαστρο-Εύρωπος
Ποντοηράκλεια-Αργυρούπολη
Επτάλοφος-Γουμένισσα
Κρηστώνη-Καμπάνης
Μ.Βρύση-Πλαγιά
Δεν αγωνίζεται ο ΣΣ Μουριών

8η/19η αγωνιστική
Πλαγιά-Πολύκαστρο
Κρηστώνη-Ποντοηράκλεια
Αργυρούπολη-Εύρωπος
Επτάλοφος-ΣΣ Μουριών
Γουμένισσα-Μ.Βρύση
Δεν αγωνίζεται ο Καμπάνης

9η/20η αγωνιστική
Γουμένισσα-Πολύκαστρο
Μ.Βρύση-Ποντοηράκλεια
Πλαγιά-Επτάλοφος
Καμπάνης-Αργυρουπολη
ΣΣ Μουριών-Κρηστώνη
Δεν αγωνίζεται ο Εύρωπος

10η/12η αγωνιστική
Αργυρούπολη-Κρηστώνη
ΣΣ Μουριών-Πλαγιά
Ποντοηράκλεια-Γουμένισσα
Επτάλοφος-Μ.Βρύση
Εύρωπος-Καμπάνης
Δε αγωνίζεται το Πολύκαστρο

11η/22η αγωνιστική
Πολύκαστρο-Μ.Βρύση
Κρηστώνη-Γουμένισσα
Πλαγιά-Εύρωπος
Ποντοηράκλεια-Επτάλοφος
Καμπάνης-ΣΣ Μουριών
Δεν αγωνίζεται η Αργυρούπολη

Περισσότερα
Δείτε ακόμα