«Πράσινο» από το δημοτικό συμβουλίο Κιλκίς γιά «πράσινο» σημείο μεταξύ Μεταλλικού και Μεγ.Βρύσης

Γενικά /

Την υποβολή αιτήματος προς το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων γιά κατά χρήσιν παραχώρηση δεκατριών στρεμμάτων της κοινόχρηστης έκτασης του αγροκτήματος του Μεταλλικού στον δήμο, με σκοπό την δημιουργία «πράσινου σημείου», ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς κατά την διά τηλεδιασκέψεως συνεδρίασή του της Τετάρτης 3.2.21.

Την σχετική εισήγηση έθεσε υπ΄ όψιν του σώματος η νομική υπηρεσία του δήμου.

Πρόκειται γιά σημείο, στο οποίο θα δημιουργηθεί εγκατάσταση γιά απόθεση ανακυκλωσίμων απορριμμάτων (χαρτιού, γυαλιού, μεταλλικών αντικειμένων) αλλά και απορριμμάτων της υπηρεσίας καθαριότητας (κλαδιών, αγριόχορτων κλπ).

Τα πρώτα θα ταξινομούνται και θα διοχετεύονται καταλλήλως, ενώ γιά τα δεύτερα προβλέπεται επεξεργασία, η οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα θα τα μετατρέπει σε λιπάσματα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα εν λόγω απορρίμματα αφ’ ενός μεν δεν θα αποτίθενται οπουδήποτε στην πόλη, δημιουργώντας διάφορα προβλήματα, αφ’ ετέρου δε, χάρη στην προαναφερθείσα προβλεπόμενη διαδικασία, δεν θα επιβαρύνουν τους ΧΥΤΑ, εξ ού και η ομόφωνη υπερψήφιση του θέματος.

«Δεν πρόκειται για ένα νέο σκουπιδότοπο ή «περικύκλωση» του Κιλκίς από σκουπιδοτόπους, αλλά για ένα έργο, που την αποτρέπει, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων από τον δήμο και αμβλύνοντας τα προβλήματα από την διασπορά τους σε διάφορα σημεία», ανέφεραν σε δηλώσεις τους στον «Μαχητή» δημοτικοί σύμβουλοι μετά την συζήτηση επί του θέματος.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα