Πληθαίνουν οι φωνές υποστήριξης ίδρυσης τρίτου δήμου με έδρα την Γουμένισσα

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5.5.17 στο κέντρο νεότητας Γουμένισσας μετά από πρόσκληση της συντονιστικής επιτροπής διεκδίκησης νέου δήμου στην Π.Ε. Κιλκίς με έδρα τημ Γουμένισσα, σύσκεψη αιρετών εκπροσώπων της δημοτικής ενότητας Γουμένισσας και των τοπικών κοινοτήτων με την προσθήκη αιρετών της τοπικής κοινότητας Πολυπέτρου μετά από δικό της αίτημα.

Η συντονιστική επιτροπή ενημέρωσε εξονυχιστικά για το ιστορικό, τις δράσεις, τις επαφές και τις δραστηριότητές της. Όρισε εξαρχής το λόγο της συγκέντρωσης «Ιδρυση νέου δήμου με έδρα την Γουμένισσα» και κάλεσε τους συνέδρους να τοποθετηθούν, ελεύθερα χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ώστε να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι να παράσχουν την αμέριστη υποστήριξή τους στο παραπάνω αίτημα.

Ταυτόχρονα η συντονιστική επιτροπή απευθυνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους αιρετούς των δημοτικών ενοτήτων και τοπικών κοινοτήτων των πρώην δήμων Αξιουπόλεως και Ευρωπού, αν επιθυμούν, να δηλώσουν τη συμπαράταξή τους στην προσπάθεια της συντονιστικής επιτροπής νέου δήμου στην Π.Ε. Κιλκίς με έδρα την Γουμένισσα.

Μετά από την τοποθέτηση των αιρετών και την ολοκλήρωση της συζήτησης συνυπέγραψαν το αίτημα οι εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Τσιμερίκας Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Τζούρτζος Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ
3 Μπάρπας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
4 Αλίρης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
5 Καπουτζής Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
6 Τζούρτζος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίων
7 Τραχανίδης Αθανάσιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γουμένισσας
8 Τάσιος Βασίλης Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας
9 Μητρετώδης Κυριάκος Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας
10 Τουλούπης Χρήστος Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας
11 Κριβέντσης Θάνος Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας
12 Πάντη Αλεξάνδρα Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καστανερής
13 Παλάνης Αθανάσιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κάρπης
14 Τάσκου Μαρία Τοπική Κοινότητα Κάρπης
15 Σόφτσης Δημήτριος Τοπική Κοινότητα Κάρπης
16 Μπακάλης Γεώργιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γρίβας
17 Μπακάλης Δημήτριος Τοπική Κοινότητα Γρίβα
18 Μίσκος Θάνος Τοπική Κοινότητα Γρίβας
19 Πετρίδης Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πολυπέτρου
20 Τζούλης Γεώργιος Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου
21 Ζαμουρίδου Αλεξάνδρα Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου
22 Τσιναρίδης Δημήτριος Τοπική Κοινότητα Φιλυριάς-Γερακώνας
23 Τάπος Γεώργιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πενταλόφου-Ομαλού
24 Σταθερόπουλος Χρήστος Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου-Ομαλού
25 Τραϊανός Πέτρος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στάθη
26 Τραϊανός Αργύρης Τοπική Κοινότητα Στάθη
27 Παπαχρήστου Ηλίας Τοπική Κοινότητα Στάθη