Δεν ισχύουν οι καταστάσεις γιά την «Βιολογική γεωργία» λόγω λάθους

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε η ακύρωση παρτίδας πληρωμής μετ’ ενστάσεων της δράσης 1,1 γιά την βιολογική γεωργία.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια της από 6-10-15 σχετικής ανακοίνωσής μας, με την οποία πληροφορούσαμε τους δικαιούχους για την ανάρτηση των καταστάσεων πληρωμής μετ’ ενστάσεων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του πρώτου έτους (2012) εφαρμογής, τώρα ενημερώνουμε τους δικαιούχους της προαναφερθείσας δράσης και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η συγκεκριμένη παρτίδα πληρωμής ακυρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αιτία ακύρωσης της εν λόγω παρτίδος πληρωμής οφείλεται – σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ – σε λάθος υπολογισμό από το μηχανογραφικό του σύστημα μίας συγκεκριμένης κατηγορίας ποινών.
Ο υπολογισμός και η αποστολής νέας παρτίδας πληρωμής καθώς και των αντίστοιχων νέων καταστάσεων θα επαναληφθεί όταν λάβουμε γνώση για την επανέναρξη της διαδικασίας οπότε και θα εκδώσουμε νέα ανακοίνωση.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι οι από 6-10-15 ανηρτημένες καταστάσεις πληρωμών και απορριπτόμενων δεν ισχύουν και για το λόγο αυτό αποσύρονται από τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, τηλ. 2341350115, -113, -123, -126 ηλεκτρονική διεύθυνση: th.kokkinis@kilkis.gr, de.doulkeridou@kilkis.gr, as.karamanidou@kilkis.gr ,
pa.iordanidis@kilkis.gr ».