Παρατάθηκε η προθεσμία γιά αδειοδότηση στάβλων

ΣΤΑΒΛΟΙ

Παρατείνεται έως τις 12 Σεπτεμβρίου η διαδικασία αιτήσεων γιά την έκδοση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης γιά τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες που δεν διαθέτουν άδεια.
Υπογραμμίζεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας άδεια εγκατάστασης γιά υφιστάμενες μονάδες μπορεί να χορηγηθεί μόνον αν υποβληθεί αίτημα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.
Επίσης, παρατείνεται η ισχύς της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης, ως άδειας εγκατάτασης, έως την έκδοσή της σε ένα ή δύο έτη, αν πρόκειται γιά εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Σε κάθε περιπτώση οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αντλούν πληροφόρηση και να απευθύνονται στις κατά τόπους διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής.