Παράταση έως τις 18 Σεπτεμβρίου για ενίσχυση σε αγρότες για αντιχαλαζιακή προστασία

Αγροτικά /

Παράταση έως τις 18 Σεπτεμβρίου πήραν οι αιτήσεις για το μέτρο 5-1, που αφορά στην ενίσχυση για αντιχαλαζιακή προστασία, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας κοινοτικών πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Μια σίγουρα ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί αναλόγως και από πλευράς των παραγωγών της περιφερειακής μας ενότητας, που το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει σημαντικά στην εγκατάσταση τέτοιου είδους συστημάτων κυρίως στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο αρμόδιος υπεύθυνος της ΔΑΟΚ Βασίλης Ιωαννίδης.

Και τούτο, διότι, εκτός των άλλων, η εφετινή περίοδος, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ιδιαιτέρως μεγάλης αστάθειας στην ατμόσφαιρα, είχαμε την εμφάνιση ισχυρών καταιγίδων που συνοδεύονταν από χαλαζόπτωση, όπως εσχάτως στις περιοχές της Γουμένισσας και του Χέρσου και τον περασμένο Μάιο στην περιοχή του αγροκτήματος Πολυκάστρου από την περιοχή των Καραθοδωρέϊκων και νοτιότερα μέχρι το ύψος του Άσπρου.

Στην απόφαση του γενικού γραμματέα κοινωνικών πόρων αναφέρονται τα εξής:

Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. ΕΛ.Γ.Α.4882/11-04-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 5.1«Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 –2020 όπως ισχύει, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Την τροποποίηση του σημείου 5.1.α της Πρόσκλησης ως εξής:

α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 23/04/2018 και λήγει την 18/09/2018 .

2.Την τροποποίηση του σημείου 5.2.ι της Πρόσκλησης ως εξής:

ι) Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών (3 Οκτωβρίου 2018), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, χωρίς την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται.Περισσότερα
Δείτε ακόμα