Παρέμβαση του τμήματος εμπορίου γιά εισπράξεις προμηθειών κατά την πληρωμή με χρήση κάρτας

Οικονομία /

Έπειτα από παράπονα και καταγγελίες, σχετικώς με είσπραξη προμήθειας από καταστήματα και περίπτερα κατά την πώληση τσιγάρων και προϊόντων καπνού σε καταναλωτές, όταν η πληρωμή γίνεται με χρήση κάρτας, από το τμήμα εμπορίου και ΑΕ Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:

-Δεν επιτρέπεται η είσπραξη προμήθειας κατά την πώληση τσιγάρων από καταστήματα, περίπτερα και ομοειδή καταστήματα, η οποία αποτελεί παράβαση των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

-Δεν επιτρέπεται η άρνηση χρήσης pos κατά την πώληση προϊόντων καπνού εφόσον η χρήση του έχει καταστεί υποχρεωτική για τον συγκεκριμένο Κωδικο Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με την υπουργική απόφαση 45231/2017(ΦΕΚ 4309/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Επιτρέπεται η είσπραξη προμήθειας κατά την πώληση καρτών τηλεφωνίας με την προυπόθεση ότι θα υπάρχει ευκρινής πινακίδα με την οποία ο καταναλωτής θα ενημερώνεται σχετικά.

“Γιά πρόσθετες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα γραφεία του τμήματος εμπορίου ΑΕ, της διεύθυνσης ανάπτυξης και περιβάλλοντος της ΠΕ Κιλκίς, στα τηλέφωνα 23413 53304, 2341353305”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα