Άξιον και δίκαιον

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Το αρχαιολογικό μουσείο Κιλκίς τίμησε, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης τον Σάββα Παπαδόπουλο.

Ήταν το ελάχιστο, που θα μπορούσε να κάνει σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς ενός ανθρώπου, που καθ’ όλη την διάρκεια της υπαλληλικής σταδιοδρομίας του λειτούργησε κατά τρόπο υπερβαίνοντα κατά πολύ τα στενά όρια της επαγγελματικής υποχρέωσης αλλά και αυτής ακόμη της έννοιας του απλού καθήκοντος.

Διότι, ο ακούραστος Πολυκαστρινός επί 33 συναπτά έτη ως αρχαιοφύλακας, με τα τελευταία δώδεκα συναπτά ως αρχιφύλακας του μουσείου, έχει δοθεί ψυχή τε και σώματι στην υπόθεση της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, αναφορικά με τους αρχαιολογικοιύς θησαυρούς του τόπου μας, και στην ανάδειξη του αρχαιολογικού μουσείου Κιλκίς σε «ζωντανό» στοιχείο της τοπικής κοινωνίας.

«Άξιον και δίκαιον», λοιπόν, όσον αφορά στην τιμή που απέδωσε στον Σάββα η διεύθυνση του μουσείου.