Πάνω από εκατό οι εισαγόμενοι στο πανεπιστημιακό τμήμα Κιλκίς

Εκπαίδευση /

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 27.8.21 οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με αυτές, στο τμήμα δημιουργικού σχεδιασμού και ένδυσης Κιλκίς του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος εισάγονται περί τους εκατόν αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένεται να γνωστοποιηθεί και ο αριθμός εισαγομένων άλλων ειδικών κατηγοριών (περίπου είκοσι).

Σε σύγκριση με άλλα τμήματα ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητικό για το τμήμα του Κιλκίς.

Μάλιστα, πλην της ποσοτικής παραμέτρου, αξίζει να επισημανθεί και η ποιοτική, μετά την επανακαθιέρωση της βάσης εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις που συνεπάγεται αντίστοιχη άνοδο του επιπέδου του τμήματος του Κιλκίς.

H βάση εισαγωγής στο τμήμα δημιουργικού σχεδιασμού και ένδυσης Κιλκίς του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος έφτασε στα 7.366 μόρια σχεδόν διπλάσια από την περσινή χρονιά που ήταν στα 3.970 μόρια, με Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 8.27. Ο πρώτος επιτυχών συγκέντρωσε 14.452 μόρια.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα