Τα ονόματα των αμπελοπαραγωγών που πέρνουν άδεια φύτευσης για το 2017

Αγροτικά /

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Α.Τ ο πίνακας των επιλέξιμων παραγωγών για χορήγηση άδειας φύτευσης αμπέλου για το 2017.

Σύμφωνα με την επεξεργασία του πίνακα από την Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς, σε παραγωγούς που θα καλλιεργήσουν αμπέλι στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς διανεμήθηκαν 223,5 στρέμματα ενώ ακόμη 22,7 στρέμματα δόθηκαν σε παραγωγό της Π.Ε Κιλκίς ο οποίος θα καλλιεργήσει στην Π.Ε Πέλλας.

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το Κιλκίς κατατάσσεται στην (9) ένατη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την έκταση των στρεμμάτων που επιτρέπεται πλέον να καλλιεργηθούν.

Αναλυτικότερα οι δικαιούχοι είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΠΕΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι παραγωγοί δύναται να εκτυπώσουν μέσω των ψηφιακών εφαρμογών το έντυπο χορήγησης της άδειας ανά τεμάχιο, από τίς ψηφιακές υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Α.Α.Τ με τους κωδικούς με τους οποίους είχαν κάνει την αίτηση.

ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/adeies_fyt_oin_ampleou_2017.pdf

(Η εκτύπωση του εντύπου χορήγησης άδειας φύτευσης αμπέλου 2017, θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 28/07/2017).