Οι συνθέσεις των δημοτικών οργάνων της ΟΝΝΕΔ Κιλκίς – Παιονίας

Πολιτική /

Διενεργήθηκαν στην ΟΝΝΕΔ Κιλκίς οι αρχαιρεσίες γιά την συγκρότηση των τοπικών δημοτικών οργάνων της σε Κιλκίς και Παιονία.
Οι συνθέσεις έχουν ως εξής:

ΔΗΜ.Τ.Ο. Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Κιλκίς
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης
Υπεύθυνος κινητοποίησης & εκλογικής ετοιμότητας (οργανωτικό): Αντώνης Πότσης
Υπεύθυνος οολιτικού σχεδιασμού: Λάζαρος Νικολαΐδης
Υπεύθυνη τοπικής αυτοδιοίκησης: Χρυσούλα Σαρηγιαννίδου
Υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας: Κυριακή Ηλιάδου

ΔΗΜ.Τ.Ο. Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Παιονίας
Πρόεδρος: Παναγιώτης Φραμακούλης
Υπεύθυνος κινητοποίησης & εκλογικής ετοιμότητας (οργανωτικό): Ιωάννης Αργυρόπουλος
Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού: Νικόλαος Χαλδογερίδης
Υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης: Αριστείδης Μπερμπερίδης
Υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας: Μαρία Κουσουλέντη

Επίσης συστάθηκε και η νομαρχιακή επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Κιλκίς σύμφωνα με τη νέα δομή των περιφερειακών οργανώσεων και η οποία συγκροτήθηκε ως εξής:
Υπεύθυνος κινητοποίησης & εκλογικής ετοιμότητας (οργανωτικό) : Βασίλης Κάρκαλης
Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού: Συμέλα Μανουσαρίδου
Υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης: Ζαχαρίας Ορφανίδης
Υπεύθυνος Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. Τ.Ε.Ι.: Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης
Υπεύθυνος υγείας: Παναγιώτης Φαρμακούλης
Υπεύθυνη Δικαιοσύνης: Ελένη Μανουσαρίδου
Υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης: Γιώργος Φλώρος
Υπεύθυνος τουρισμού: Τριαντάφυλλος Καμψιάδης
Υπεύθυνος αθλητισμού: Δημήτριος Τζώγλης
Υπεύθυνη πολιτισμού: Κυριακή Ηλιάδου

Τέλος, αντιπρόεδρος της Ν.Ε. Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Κιλκίς ορίσθηκε η Τριανταφυλλιά Ακριτίδου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα