Όνειρο θερινής νυκτός

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

«Όνειρο θερινής νυκτός» αποδείχθηκε η δέσμευση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων προς την περιφερειακή ενότητά μας γιά την ανακαίνιση και παραχώρηση σε αυτήν του κτιρίου που διαθέτει στην περιοχή του μεθοριακού σταθμού των Ευζώνων γιά την στέγαση των αρμοδίων υπαλλήλων, που ασκούν κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους προβλεπόμενους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Και τούτο, διότι, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις του γενικού γραμματέα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, στο οποίο ανήκουν οι εν λόγω κτιριακές υποδομές, Νικολάου Αντώνογλου, κατά την διάρκεια της προ διμήνου επίσκεψής του στην περιοχή του μεθοριακού σταθμού και την προεργασία της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς σε επίπεεδο μελέτης γιά την ανακαίνιση και την διαμόρφωση γιά τους σχετικούς ελέγχους, εν τέλει το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε από τον υπουργείο λόγω ελλείψεως πόρων.