Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Κιλκίς

Γενικά /

Με απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη ορίσθηκαν σήμερα εννέα νέοι Αντιδήμαρχοι με πλήρη περιγραφή των αρμοδιοτήτων τις οποίες θα ασκήσουν εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και το υπηρεσιακό τους χαρτοφυλάκιο:

Ιωάννης Χατζηαποστόλου Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)
 2. Για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Αποθηκών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Ταμείου, Τμήμα Μισθοδοσίας)

Ανέστης Πογέλης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου και Διοικητικής Στήριξης, Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης, Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας και Κυκλοφορίας, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών, Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών)
 2. Για θέματα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων, Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης)

Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης, Αντιδήμαρχος Αγροτικής – Ορεινής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
 2. Για θέματα του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Αικατερίνη ΓιαννακούλαΖιούτα, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Γεώργιος Μπαλάσκας, Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)

Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Παιδείας με καθ’ ύλην  αρμοδιότητες

 1. Για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Δημήτριος Θεοδωρίδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Κοινότητας Κιλκίς.

Θεμιστοκλής Κοσμίδης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού

Βλάσιος Κουρτίδης, Αντιδήμαρχος ΚΕΠ, Τεχνολογιών και Πληροφορικής με καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Για θέματα της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε. Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Αυτοτελές Γραφείο Γαλλικού, Αυτοτελές Γραφείο Δοϊράνης, Αυτοτελές Γραφείο Μουριών, Αυτοτελές Γραφείο Πικρολίμνης)
 2. Για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών και Πληροφορικής.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Χατζηαποστόλου.

Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων είναι μονοετής και λήγει στις 10.1.2023.

Με απόφαση του Δημάρχου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής Γεώργιος Μπαλάσκας.

Ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται επίσης ο Θεμιστοκλής Κοσμίδης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού και ο Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Παιδείας

Ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Αικατερίνη ΓιαννακούλαΖιούτα και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης Ανέστης Πογέλης

Τέλος, με απόφαση Δημάρχου

-εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Παπακώστας

εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Προγραμματισμού και Διά Βίου Μάθησης ορίζεται ο κ. Γεώργιος Κεμανίδης

– εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ατόμων με Αναπηρία ορίζεται ο κ. Χαρίλαος Ξενιτίδης.

Στον δεύτερο κύκλο της δημοτικής περιόδου η Δημοτική Παράταξη ‘’Κιλκίς Μπροστά’’ ανεβάζει πιο πάνω τον πήχυ αναπτύσσοντας επίλεκτες δυνάμεις για να ανταποκριθεί με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και με περισσότερη δουλειά στις απαιτήσεις του Δήμου Κιλκίς και των πολιτών του. Στρατηγική  επιλογή και αδιαπραγμάτευτη κατεύθυνση είναι να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, να αξιοποιήσουμε τον πλούτο των εμπειριών μας, εξασφαλίζοντας δημόσια αγαθά, νέα έργα και σύγχρονες υποδομές που εγγυώνται την πρόοδο του Κιλκίς και των χωριών μας επισημαίνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Έδρασαν άμεσα

Με την ανάρτηση του σχολίου μας γιά την τοποθέτηση αεροπανό κλείνοντας την πρόσβαση πεζών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου η υπηρεσία […]