Ο δήμος Παιονίας υλοποιεί την πρώτη εκπαιδευτική κινητικότητα προσωπικού με ERASMUS+

Γενικά /

Ο δήμος Παιονίας, επικεφαλής κοινοπραξίας τεσσάρων δήμων, πρόκειται να υλοποιήσει στις 6-10 Δεκεμβρίου την πρώτη εκπαιδευτική κινητικότητα προσωπικού στην Πορτογαλία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Διευρωπαϊκή Κινητικότητα Στελεχών Δήμων για Απόκτηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων ώστε να Ανταποκρίνονται στις Αυξημένες Απαιτήσεις Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών» (CROSS MUBILITY).

Στην εκπαιδευτική κινητικότητα θα συμμετάσχουν από την εθνική κοινοπραξία συνολικά 12 υπάλληλοι και προϊστάμενοι των τμημάτων τεχνικών υπηρεσιών, προγραμματισμού/σχεδιασμού στρατηγικής, πρασίνου/προστασίας περιβάλλοντος ανακλύκλωσης, καθαριότητας.

Με πρωτοβουλία του δήμου Παιονίας το 2019 συγκροτήθηκε Κοινοπραξία που αποτελείται, πέρα από το δήμο Παιονίας (επικεφαλής εταίρος/συντονιστής), από το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, το δήμο Μαρώνειας-Σαπών και το δήμο Ηλιούπολης, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης «KA1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης». Η εκπαιδευτική κινητικότητα θα υλοποιηθεί στο Πόρτο της Πορτογαλίας, με την απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας του προσωπικού των δήμων και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Το προσωπικό των δήμων από την Ελλάδα, θα εκπαιδεύσει στην Πορτογαλία, ο τοπικός δημόσιος φορέας  Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande PortoLIPOR (Φορέας Υποδοχής). Η  LIPOR είναι διαδημοτικός σύνδεσμος, υπεύθυνος για τη διαχείριση απορριμμάτων οκτώ δήμων στο πολεοδομικό συγκρότημα του Πόρτο. Είναι δεδομένη λοιπόν η τεχνογνωσία του και η εμπειρία σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης, σημαντική είναι η εμπειρία που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες πάνω στη συνεργασία δήμων που ανήκουν σε ένα μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα και Μητροπολιτικό Κέντρο. Παράλληλα ο φορέας διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης.

Σημαντική πρόσθετη αξία στο έργο με το ακρωνύμιο CROSS MUBILITY, προσδίδει η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και η δημιουργία δικτυώσεων με φορείς ΟΤΑ στις χώρες υποδοχής, αλλά και η σταθερή συνεργασία μεταξύ των στελεχών των ΟΤΑ για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο από το εξωτερικό αλλά και εσωτερικά μέσω της σύστασης της εθνικής κοινοπραξίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε. συνέβαλε  στον εντοπισμό των εταίρων αλλά και στην προετοιμασία υποβολής της πρότασης του δήμου Παιονίας, λόγω της γνώσης του αντικειμένου και των επαφών με τους δήμους της κοινοπραξίας και τους φορείς υποδοχής στο εξωτερικό.

Περισσότερα

Υλοποιήθηκε πρόγραμμα από την Επιμορφωτική και τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Γουμένισσας

Τριάντα εργαζόμενοι εξέλιξαν το επαγγελματικό τους προφίλ σε συνεργασία με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Γουμένισσας, μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 […]

Δείτε ακόμα

Εκλογικά μαθήματα

Τι σου είναι όμως οι εκλογές ε; Ένα μεγάλο πανηγύρι, για τους περισσότερους που καταλήγει σχεδόν πάντα σε ανάμεικτα αποτελέσματα. […]