Νέος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων ο Ανέστης Πογέλης αντί του Νίκου Ταχτσίδη

Πολιτική /

Με απόφασή του δήμαρχος Κιλκίς όρισε την Πέμπτη 9.8.18 νέο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων τον Ανέστη Πογέλη στη θέση του αποβιώσαντος αντιδημάρχου Νίκου Ταχτσίδη.

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων αφορούν:

– θέματα της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών

– θέματα του τμήματος ζωικής παραγωγής, αλιείας και υδάτινων πόρων της διεύθυνσης τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων θα έχει επίσης την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που υπάγονται στην ευθύνη του.

Καθήκοντά του είναι η επίβλεψη, ο έλεγχος των υπηρεσιών στα θέματα αρμοδιότητάς του και η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.

Η θητεία του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων λήγει στις 31.8.2019.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ατυχής επιλογή

Κάθε έκθεση εικαστικού ή ιστορικού ή λαογραφικού ή γενικώς πολιτιστικού περιεχομένου δεν είναι έκθεση προϊόντων του πρωτογενούς ή του δευτερογενούς […]