Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Ευάγγελος Βασιληάς

Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Λιάρας

Γραμματέας Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος

Ταμίας Ελένη Ραμαντάνη

Μέλη Αναστάσιος Αγγούρας, Νικολέτα Ιωαννίδου, Κωνσταντίνος Κατσιάνος, Δημήτριος Σπυρίδης, Χρήστος Χαλίτσιος.