Νέα σύμβαση με 40 συμβασιούχους υπέγραψε ο δήμος Κιλκίς

Πολιτική /

Στην υπογραφή νέας σύμβαση με 40 από τους 53 συνολικώς εργαζομένους με σύμβαση στον δήμο Κιλκίς προχώρησε μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η δημοτική αρχή.

Και τούτο, διότι, με βάση τον νόμο που ανέφερε ότι θα έπρεπε να εργάζονταν έως τις 7 Ιουνίου σ’αυτήν δεν συμπεριελήφθησαν 13 εξ αυτών, όσοι δηλαδή εργάζονταν με δίμηνες συμβάσεις.

Μια επιλογή που αποφεύγει, βεβαίως, τον «σκόπελο» της αυτόματης ανανέωσης και των κινδύνων, που θα εμπεριείχε αυτή για την μετατροπή των συμβάσεων από ωρισμένου χρόνου σε αορίστου σε βάθος χρόνου, διατηρώντας παράλληλα την πλειοψηφία των συμβασιούχων στις ίδιες θέσεις εργασίας, όμως που είναι αβέβαιον κατά πόσο θα τους δώσει την δυνατότητα να εγκριθούν τα προσεχή εντάλματα αμοιβών τους, από τους αρμόδιους ελεγκτές επιτρόπους.

Και τούτο, διότι οι περισσότεροι εξ αυτών, βασιζόμενοι στην σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικότητας της υπουργικής απόφασης για ανανεώσεις συμβάσεων, δεν το εγκρίνουν, με αποτέλεσμα οι όποιες αποζημιώσεις να εκταμιεύονται, ως είθισται, σε βάθος χρόνου δια της δικαστικής οδού.