Η νέα διοίκηση της ΕΛΜΕ Κιλκίς

Γενικά /

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, Γεώργιος Ξενέλλης

Αντιπρόεδρος, Φώτιος Παρπόρης

Γενικός γραμματέας, Ιωάννης Γεωργούσης

Ταμίας, Κυριακή Ματσακίδου

Οργανωτικός γραμματέας, Αβραάμ Κασάπης

Μέλη, Ιωάννης Φουντουκίδης, Γεώργιος Πολυχρονιάδης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα