Μεγάλη πύλη, εμφανή κενά

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Τα όσα δυσάρεστα διαδραματίσθηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων λόγω της πολύ αυξημένης κίνησης που καταγράφηκε, αποδεικνύουν εκτός των άλλων, πόσο απαραίτητη είναι η λειτουργία στον σταθμό μόνιμου ιατρείου σε 24ωρη βάση την θερινή περίοδο, αλλά και περιπτέρου γιά την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των διερχομένων από την μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου-εξόδου της χώρας μας.

Δυστυχώς όσο μεγάλη είναι η πύλη αντίστοιχη είναι και η έλλειψη αμφοτέρων, όπως και η ευθύνη των αρμοδίων που δεν φροντίζουν γιά την κάλυψη αυτού του κενού!