Λιγότερα από τα προηγούμενα τα τοπικά σχέδια βελτίωσης

Αγροτικά /

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Στην δημοσιοποίηση των πινάκων γιά τα σχέδια βελτίωσης (δράσεις στα μέτρα 4.1.1 και 4.1.3) , όπως προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων, προχώρησε η περιφέρεια Κ.Μακεδονίας.

Πλέον στα φυσικά πρόσωπα στην δράση 4.1.1 περιλαμβάνονται 2.249 επιλέξιμες αιτήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 118.678.668 ευρώ, με την βάση να διαμορφώνεται στα 64,39 μόρια.

Σε ό,τι αφορά στην δράση 4.1.3 περιλαμβάνονται 97 επιλέξιμες αιτήσεις, που καλύπτονται από προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην περιφέρεια Κ.Μακεδονίας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 2.898.323 ευρώ.

Στα συλλογικά σχήματα γιά την δράση 4.1.1 οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι συνολικά 93 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 25.643.983 ευρώ, ενώ οι επιλέξιμες αιτήσεις γιά την δράση 4.1.3 είναι μόλις πέντε με δημόσια δαπάνη 924.555 ευρώ. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, μετά τις ενστάσεις ξεπερνά τα 148.000.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τους σχετικούς πίνακες, γιά την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς καταγράφεται μία αύξηση της τάξεως του 16% περίπου στους δικαιούχους της δράσης 4.1.1, σε σχέση με τις αρχικές αναρτήσεις των πινάκων στα τέλη της περασμένης Άνοιξης, καθώς από τις εξετάσεις των ενστάσεων από τους τότε επιλαχόντες είχαμε διαφοροποίηση σε δύο περιπτώσεις απορριφθέντων, που κατέστησαν επιλέξιμοι, και ένδεκα περιπτώσεις όπου από επιλαχόντες κατέστησαν επιλέξιμοι, αυξάνοντας κατά δεκατρία τα φυσικά πρόσωπα των δικαιούχων του προγράμματος επί συνόλου 83 στην περιφερειακή μας ενότητα (βλ. σχετικό διάγραμμα) και αφήνοντας χωρίς διαφοροποιήσεις τους δικαιούχους των τριών όλο κι όλο συλλογικών σχημάτων από την περιοχή του δήμου Κιλκίς, που έχουν ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης.

Παρα την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, η ενότητα του Κιλκίς παραμένει χαμηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες της περιφέρειας, όπως συνέβη και στην προηγούμενη προκήρυξη, στην σχετική κατάταξη, καθώς ο τρόπος μοριοδότησης ευνοεί τις περιοχές με υψηλής παραγωγικότητας και δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως, γιά παράδειγμα, αυτές της Πέλλας και Ημαθίας, των οποίων οι χαμηλές μοριοδοτήσεις αποτελούσαν την «οροφή» γιά την πλειοψηφία των αντίστοιχων από τους εγχωρίους παραγωγούς στους δήμους Κιλκίς και Παιονίας

Αυτό, βεβαίως, δεν απομειώνει την σημασία και αξία των προγραμμάτων γιά σχέδια βελτίωσης, που έχουν σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα, και, εκτός των άλλων, θα βοηθήσει την τοπική οικονομία, καθώς ένα σημαντικό ποσό κοντά στα δέκα εκατομμύρια, δημόσια και ιδιωτική δαπάνη, θα επενδυθεί από καλλιεργητές του νομού μας για αναπτυξιακούς σκοπούς, βοηθώντας να βελτιωθεί η παραγωγική των διαδικασία.

Περισσότερα

Στο Ν. Αγιονέρι λειτουργεί το μεγαλύτερο κυκλικό αμελκτήριο …των Βαλκανίων!

Το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια κυκλικό αμελκτήριο λειτουργεί στο Νέο Αγιονέρι, και αποτελεί …γυναικεία υπόθεση! Η αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εγκατάσταση γαλακτοπαραγωγών αγελάδων […]

Το υπόμνημα κατά της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστες δημόσιες και χορτολιβαδικές εκτάσεις

Το υπόμνημα οκτώ εκπροσώπων αρχών και φορέων κατά της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κοινόχρηστες δημόσιες και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις του […]

Δείτε ακόμα