Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γιά πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών στην οδό Φιλιππουπόλεως

Γενικά /

Με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς εγκρίθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του μικρού πάρκου της οδού Φιλιππουπόλεως με σκοπό την διευκόλυνση των πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών.

Όπως αναφέρθηκε κατά την σχετική συζήτηση, ο χώρος αυτός επελέγη ως ο μόνος κατάλληλος γιά τον εν λόγω σκοπό ενώ οι ρυθμίσεις θα ισχύουν γιά όσο διάστημα διαρκούν οι εξετάσεις.

Με άλλες ομόφωνες αποφάσεις δόθηκαν νέεες παρατάσεις προθεσμιών αποπεράτωσης διαφόρων έργων.

Τα ανωτέρω θέματα συζητήθηκαν εκτός ημερησίας διατάξεως.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα