Ξεκίνησε το έργο υδροδότησης των πρώην δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από το Πάϊκο (Βίντεο)

Ειδήσεις Video /

Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «Υδροδότηση πρώην δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές του Πάικου», ένα εκ των πλέον εμβληματικών έργων γιά τον δήμο Παιονίας, «το πιό μεγάλο και σημαντικό από πλευράς ανταπόκρισης γιά την κοινωνία», όπως το χαρακτήρισε στις δηλώσεις του στον «Μαχητή» ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Σιωνίδης.

Την Τρίτη 21.9.21 ο κ. Σιωνίδης, συνοδευόμενος από τον μηχανικό του έργου Λάζαρο Σουπλή, επισκέφθηκε την περιοχή, όπου ξεκίνησε η κατασκευή του εν λόγω έργου.

Το έργο αυτό είναι μείζονος σημασίας γιά ολόκληρο το δήμο Παιονίας, διότι μπορεί η χρησιμότητά του να είναι αυτονόητη γιά τους κατοίκους του Πολυκάστρου, αλλά ουσιαστικώς επιδρά με θετικό τρόπο και ωφελεί όλους τους δημότες Παιονίας.

Και τούτο, διότι, όπως ανέφερε ο κ. Σιωνίδης, έχει την κατασκευαστική δυνατότητα να συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης των πηγών «Βαλιαράτσι», από το οποίο υδρεύονται οι δημοτικές ενότητες Αξιούπολης και Ευρωπού, και να το ενισχύει σε περιόδους κρίσης (βλάβες) και έλλειψης, όπως την θερινή περίοδο λόγω της αυξημένης ζητήσεως, και παράλληλα να πράξει το ίδιο γιά τις περιοχές, που υδρεύονται από το δίκτυο του Πολυκάσυτρου, όπως προσφάτως η περιοχή του Άσπρου.

Με την λειτουργία του έργου θα μειωθεί, προς όφελος όλων των δημοτών, το κόστος λειτουργίας της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑΠ), που επιβαρύνεται ιδιαίτερα από τις ενεργοβόρες γεωτρήσεις ύδρευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται έως τώρα στην περιοχή του Πολυκάστρου, θα μειωθεί η κατανάλωση των υπογείων αποθεμάτων νερού στην κοιλάδα του Αξιού, θα ενισχυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, και θα φτάσει στις βρύσες των κατοίκων της δημοτικής ενότητας Πολυκάστρου, με φυσική ροή, νερό που έως σήμερα κατέληγε αναξιοποίητο στον ποταμό Αξιό.

Οι εργασίες του ζωτικής σημασίας αυτού έργου, για την «ωρίμανση» του οποίου ως γνωστόν εργάσθηκαν όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές Παιονίας, από το 2011 έως και προσφάτως με την έγκριση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων, τον Ιούλιο του 2020, και μετέπειτα με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του με την ανάδοχο εταιρεία, τον Δεκέμβριο του 2020, ξεκίνησαν ουσιαστικά πριν από μερικές ημέρες, καθώς, πέραν των άλλων, υπήρξε μία τρίμηνη «ακινησία», λόγω καθυστερήσεων στην παραλαβή των πλαστικών σωλήνων, γιά τις οποίες ήταν εγκαίρως ενημερωμένη η δημοτική αρχή από πλευράς του εργολάβου, αλλά και από πλευράς των εμπλεκομένων αρχαιολογικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στον «Μαχητή» ο κ. Σιωνίδης, έχει ζητηθεί και έχει δοθεί σχετική τρίμηνη παράταση στην κατασκευάστρια εταιρεία, και αν όλα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με την συμβατική της υποχρέωση, το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί προς χρήσιν τον Μάρτιο του 2023.

«Θα δοθεί, έτσι», όπως επεσήμανε, «ένα αίσιο τέλος, στο θέμα της υδροδότησης με ποιοτικά χαρακτηριστικά και γιά την έδρα του δήμου το Πολύκαστρο, η οποία, σε σχέση με τις λοιπές έδρες των δημοτικών ενοτήτων του δήμου, ήταν η μοναδική που υδρεύεται έως και σήμερα αποκλειστικώς από γεωτρήσεις».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα