«Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου» από το δίκτυο τοπικής ιστορίας Κιλκίς

ΔΟΙΡΑΝΗ ΔΡΟΣΑΤΟ

«Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου περιήγηση σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος περιοχής Δοιράνης»
Μουσείο Αντιγράφων Βυζαντινών εικόνων & Έργων Ελλήνων Ζωγράφων Δροσάτου
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017
Με την υποστήριξη του συλλόγου γονέων δημοτικού σχολείου Δροσάτου και του πολιτιστικού συλλόγου Δροσάτου


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννα Κ. Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πάρης Παπαδόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαρία Παπαδοπούλου, Σχολική Σύμβουλος 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης
Ιωάννης Τρικκαλιώτης, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δημήτρης Αβραμίδης, εκπαιδευτικός ΠΕ11 Δημ. Σχολείου Δροσάτου
Ηλίας Ισαακίδης, εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δημ. Σχολείου Δροσάτου ΠΕ70
Ιωάννης Σαλαβασίδης, εκπαιδευτικός ΠΕ70, Προϊστάμενος Δημ. Σχολείου Δροσάτου
Γραμματειακή υποστήριξη: Μαρία Σαϊτά,ΠΕ70

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

1ο ΜΕΡΟΣ
Μουσείο Αντιγράφων Βυζαντινών εικόνων & Έργων Ελλήνων Ζωγράφων Δροσάτου

9:00 Άφιξη στο Δροσάτο

9:00-9:30 «Το ιστορικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής Δοϊράνης» κα Θώμη Σαββοπούλου, αρχαιολόγος

9:30-9:40 «Το χρονικό του Δικτύου Τοπικής Ιστορίας και Δράσεις και προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Περιφέρειας, στο πλαίσιο του δικτύου Τοπικής Ιστορίας», κος Ιωάννης Τρικκαλιώτης, Σχολικός Σύμβουλος

9:40-9:50 «Δράσεις και προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων της 1ης Περιφέρειας στο πλαίσιο του δικτύου Τοπικής Ιστορίας», κα Ιωάννα Αρβανίτη Σχολική Σύμβουλος

9:50-10:00 «Δράσεις και προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων της 2ης Περιφέρειας Κιλκίς στο πλαίσιο του δικτύου Τοπικής Ιστορίας», κος Πάρης Παπαδόπουλος Σχολικός Σύμβουλος

10:00-10:10 «Δράσεις και προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων της 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δικτύου Τοπικής Ιστορίας» κα Μαρία Παπαδοπούλου Σχολική Σύμβουλος

10:10-10:20 «Ξενάγηση στο Μουσείο Αντιγράφων Βυζαντινών εικόνων &
Έργων Ελλήνων Ζωγράφων Δροσάτου», κος Ιωάννης Σαλαβασίδης Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Δροσάτου

2ο ΜΕΡΟΣ

Περιοχή Λίμνης Δοϊράνης
11:30-12:30 Ξενάγηση στα ελληνικά και συμμαχικά κοιμητήρια και στον χώρο του πολεμικού μνημείου (Λιοντάρια) από την αρχαιολόγο κα Θώμη Σαββοπούλου και από εκπρόσωπο της 71ης Α/Μ Ταξιαρχίας

12:30-13:30 Ξενάγηση από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κιλκίς στο Μουσείο της Λίμνης Δοϊράνης και περιήγηση στη λίμνη