Σελίδα στο «Facebook» διαθέτουν πλέον τα ΚΕΠ του δήμου Κιλκίς

Γενικά /

Σελίδα στο «Facebook» απέκτησαν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) του δήμου Κιλκίς, σε μια κίνηση που αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των εκ μέρους των παρεχομέων υπηρεσιών.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται τα εξής:

«Τα κέντρα εξυπηρέτησης δήμου Κιλκίς (ΚΕΠ) εισχωρούν δυναμικά στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες στον πολίτη με συγκριτικά πλεονεκτήματα την αμεσότητα, εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα.

Από τις 30 Μαρτίου τα ΚΕΠ απέκτησαν την δική τους σελίδα στο «Facebook» (ΚΕΠ δήμου Κιλκίς) και ενημερώνουν με αναρτήσεις το κοινό για θέματα και τρέχοντα προγράμματα, που άπτονται του ενδιαφέροντός τους. Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να ζητούν «ον λάϊν» πληροφορίες από τους εργαζομένους της υπηρεσίας, να κάνουν κατ΄ευθείαν κλήσεις από «σμάρτφον» κινητό και να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μέσω μηνύματος σε πραγματικό χρόνο, κάτι που σημαίνει την άμεση ανταπόκριση της δημοτικής υπηρεσίας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφ΄ενός μεν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κυρίως αυτών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, αφ΄ετέρου δε η αποφυγή άσκοπης μετακίνησης, ταλαιπωρίας και αναμονής τους στους χώρους των ΚΕΠ για ζητήματα και χρήσιμες πληροφορίες, που απαιτούν κατά βάσιν τηλεφωνική επικοινωνία».