Κατασκευή και τουρνουά μαθηματικών παιχνιδιών από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς

Εκπαίδευση /

Επιτυχώς λειτούργησε την σχολική χρονιά 2021-22 στο 2ο πειραματικό γυμνάσιο Κιλκίς, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή των μαθηματικών Χρήστου Παπαδόπουλου, ο όμιλος δημιουργικότητας και καινοτομίας «Κατασκευή και τουρνουά μαθηματικών παιχνιδιών».

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται και τα εξής:

« … Οι μαθητές αρχικώς ανέπτυξαν χειροτεχνικές δεξιότητες, ικανότητες συνεργασίας, στοχοθεσίας και διεκπεραίωσης ομαδικού έργου. Πολλά από τα έργα απαιτούσαν την χρήση οργάνων, όπως διαβήτη, χαράκων, μοιρογνωμονίου, καθώς και κάποιες γεωμετρικές γνώσεις (π.χ. κατασκευή κανονικών πολυγώνων, χάραξη παραλλήλων, διχοτόμηση γωνιών κ.ά.), οι οποίες μεταλαμπαδεύτηκαν κατά την υλοποίηση αυτών.

Συνεπώς, οι μαθητές ενεπλάκησαν, μέσω μιάς ευχάριστης δημιουργικής απασχόλησης, σε μαθηματικές έννοιες και γεωμετρικές κατασκευές.

Από τα μαθηματικά παιχνίδια δεν έλλειψαν τα διαδραστικά- ηλεκτρονικά.

Με την χρήση του διαδραστικού πίνακα οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να πειραματιστούν και να συναγωνισθούν μεταξύ τους σε περιβάλλοντα φανταστικά αλλά και της καθημερινότητας (π.χ. παντοπωλείο), μικρόκοσμους και ψηφιακά-εικονικά εργαστήρια, που τους έθεταν «αποστολές» αμέσως συνδεμένες με την μαθηματική σκέψη και λογική.

Τέλος, οι αγώνες μεταξύ των εκπαιδευομένων στα επιτραπέζια παιχνίδια που κατασκεύασαν, τους βοηθήσαν να εξασκηθούν στην αντιστοίχιση, στην αρίθμηση, στις υπολογιστικές ικανότητες, σε διάφορες αλγεβρικές διαδικασίες (π.χ. προτεραιότητα πράξεων) και ήρθαν σε επαφή με τις έννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής.

Μερικά από τα παιχνίδια συνδυάζουν τα ανωτέρω με στρατηγική, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Τα μαθηματικά παιχνίδια είναι ένας “ανώδυνος” τρόπος προσέγγισης των μαθηματικών ακόμα και για όσους τα “φοβούνται”».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα