Καταμεσίς …των εξετάσεων!

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων η Πέμπτη 7, ενώ ακολούθησαν η Παρασκευή 8 και η Δευτέρα 11.6.18.

Και ο δήμος Κιλκίς διά του τομέως του πολιτισμού «φρόντισε» να «συμπαρασταθεί» εμπράκτως στους δοκιμαζόμενους από τον πνευματικό κόπο και την ψυχολογική πίεση υποψηφίους γιά την τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Διοργανώνοντας …μουσικές εκδηλώσεις …στην «Μπέλλα Βίστα» του Κιλκίς ή «Τσιμεντόκηπο», με την μουσική …στην διαπασών καταμεσίς ακριβώς του προαναφερθέντος τετραημέρου.

Λες και …χάθηκαν οι άλλες ημέρες, ή θα «πάθαινε» τίποτε …το «πρεστίζ» του δήμου και του τομέα πολιτισμού, αν αυτές οι εκδηλώσεις προγραμματίζονταν γιά λογικό διάστημα πριν ή αμέσως μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Είναι, εν τέλει, θέμα του πώς εννοεί κανείς, φορέας ή πολίτης, την έννοια του σεβασμού απέναντι στην υφιστάμενη την δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων «ακαδημαϊκή» νεολαία του τόπου.