Παραμένει η τριανδρία χωρίς καμμία μεταβολή στην τοπική αστυνομική ηγεσία

Γενικά /

Οι κρίσεις των τελευταίων ημερών γιά τους ανώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας δεν επέφεραν καμμία μεταβολή στην κορυφή της διεύθυνσης αστυνομίας (ΔΑ) Κιλκίς.

Ετσι, σ’ αυτήν παραμένει η τριανδρία των Χρήστου Παπαποστόλου, Δημήτρη Χαραλαμπίδη και Θεόδωρου Ρούμκου, που είχε προκύψει από τις προηγούμενες κρίσεις και μεταθέσεις.

Και οι τρεις φέρουν τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα