Καλύτερα «κουτσό» πρωτάθλημα με ομάδες παρά «αρτημελές» πρωτάθλημα με «κουτσές» ομάδες

Αθλητισμός /

Το τελευταίο διάστημα γίνονται συχνά από όργανα της πολιτείας αναφορές σε μεγέθη και αριθμούς της οικονομίας που «ευημερούν».

Ωστόσο, η πραγματικότητα επιμένει να διεψεύδει αυτές τις αναφορές, καθώς οι συνέπειες της κρίσης καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό στο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου, σε όλους τους τομείς της ζωής του, με ανάλογες επιπτώσεις σε όλες τις δραστηριότητες.

Ο χώρος του κιλκισιώτικου ποδοσφαίρου όχι μόνο δεν εξαιρείται αυτής της πραγματικότητας, αλλά, αντιθέτως προσφέρει ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, που την επιβεβαιώνει, αρχής γενομένης από την φθίνουσα πορεία του δείκτη, που αφορά στον αριθμό των ενεργών σωματείων και στην επακόλουθη δομή των αγωνιστικών διοργανώσεων, ιδίως δε σ΄αυτήν των πρωταθλημάτων.

Μια φθίνουσα πορεία, που οφείλεται στον συνδυασμό των αυξημένων την σύγχρονη εποχή αναγκών και απαιτήσεων ως προς την λειτουργία των ομάδων και στην διοργάνωση των αγωνιστικών εκδηλώσεων με τις αντιστρόφως ανάλογες οικονομικές δυνατότητες των παραγόντων σχεδόν όλων των περιοχών του νομού, εξ αιτίας της παρούσης οικονομικής δυσπραγίας.

Τους σχετικούς «κλυδωνισμούς» δεν αποφεύγει φέτος ούτε η προθήκη κοινώς «βιτρίνα» του κιλκισιώτικου ποδοσφαίρου, ήτοι η ανώτερη κατηγορία του.

Έτσι, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος σωματείο με ομάδα σ’αυτήν αποσύρει την συμμετοχή του από το πρωτάθλημα, εξ αιτίας αδυναμίας συκγροτήσεως διοικήσεως και ανταποκρίσεως στις όποιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Και ας «διερρήγνυον τα ιμάτιά των» πριν λίγο καιρό κάποιοι από τους ανθρώπους του, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Την ίδια ώρα, άλλο σωματείο ευρισκόμενο στην ίδια δυσχερή θέση, «ακροβατεί» μεταξύ «φθοράς και «αφθαρσίας», αφήνοντας έως την τελευταία στιγμή «ανοικτό» το θέμα της συμμετοχής της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Το θέμα είναι λογικό να προκαλεί «πονοκέφαλο» στην διοίκηση της ΕΠΣ Κιλκίς, που καλείται να αποφασίσει ένα από τα εξής για το πρωτάθλημα α1 κατηγορίας:

-Διεξαγωγή του με δεκατρείς ομάδες αν παραμείνει η μία αποχώρηση.

-Διεξαγωγή του με δεκατέσσερις ομάδες με αναπλήρωση της αποσυρθείσας από ομάδα της δευτέρας τη τάξει κατηγορίας, δηλαδή της α΄.

-Διεξαγωγή του με δώδεκα ομάδες, αν τελικώς υπάρξει και δεύτερη αποχώρηση.

Η όποια απόφαση θα ληφθεί κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής 25-8-17, με την τρίτη εκδοχή να διευκολύνει την λήψη της, αφού σ’αυτήν την περίπτωση το μόνο ζητούμενο θα είναι η μορφή της δεύτερης και τελικής φάσης του πρωταθλήματος, κάτι που θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας διοίκησης της ΕΠΟ, η οποία αναμένεται να κοινοποιήσει λίαν προσεχώς την σχετική γενική προκήρυξη.

Αντιθέτως, όσον αφορά δύο πρώτες εκδοχές, παραμένει το διαζευτικό «ή»: Υποχρεώνεται, δηλαδή, η διοίκηση της ΕΠΣΚ να επιλέξει ή την μία ή την άλλη, δεδομένου, ότι θεωρητικώς είναι πρέπον και στην μία περίπτωση και στην άλλη, από την στιγμή που προέχει η οικονομική πτυχή του θέματος.

Αυτό θα ήταν αδιανόητο την εποχή των «παχεών αγελάδων», καθώς τότε επιβαλλόταν η κάλυψη του όποιου κενού προκαλούσε στην ανώτερη κατηγορία η αποχώρηση ενός σωματείου.

Τώρα, όμως, και οι δύο εκδοχές χρήζουν προσοχής.

Με πρωτάθλημα δεκατριών ομάδων από την μία ελαττώνονται λειτουργικά έξοδα της διοργάνωσης, αλλά από την άλλη πλήττονται το κύρος και η δυναμική της, όπως συμβαίνει κάθε φορά που διεξάγονται με μονό αριθμό ομάδων λόγω ανωτέρας βίας.

Με πρωτάθλημα δεκατεσσάρων ομάδων, δι’αναπληρώσεως της αποσυρθείσης, παραμένουν αλώβητα κύρος και δυναμική του πρωταθλήματος, αλλά το πρόβλημα μετατίθεται στις επόμενες κατηγορίες, καθώς σ’αυτές τα οικονομικά προβλήματα είναι σαφώς πιο σοβαρά, προκαλώντας ερωτηματικά αναφορικά με τις δυνατότητες αναπλήρωσης των όποιων κενών, ακόμη και από τις επιλαχούσες ομάδες, δηλαδή τις βαθμολογικώς υπερτερούσες, αφού η οικονομική δυσπραγία «πιάνει» και αυτές.

Όλα αυτά σημαίνουν, ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣΚ υποχρεούται εκ των πραγμάτων να περάσει από πολλά «κόσκινα» όλα τα δεδομένα, πριν λάβει την τελική απόφαση.

Και τούτο, διότι εκείνο, το οποίο προέχει είναι η δημιουργία «ασφαλιστικής δικλείδας» ως προς την απρόσκοπτη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, με «άξονα» την οικονομική πραγματικότητα και τις επιπτώσεις της στην συγκρότηση και λειτουργία των ομάδων, ώστε τουλάχιστον να μπορούν όλες να ανταποκρίνονται στις όποιες ανάγκες και απαιτήσεις.

Καλύτερο, δηλαδή, ένα «κουτσό» ως προς τον αριθμό των ομάδων, πρωτάθλημα, αλλά με όλες ικανές να «βγάλουν» κανονικά την χρονιά, από ένα «αρτιμελές» με «ντόμινο» αναπληρώσεων σε όλες τις κατηγορίες, χωρίς αυτό να αποκλείει το ενδεχόμενο νέων αποχωρήσεων και των συνεπειών τους.

Σε κάθε περίπτωση «χρη προνοείν και ου μετανοείν», και είναι ο «δρόμος» προς ασφαλείς λύσεις και για τέτοια θέματα, τον οποίον πρέπει να θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο ότι θα ακολουθήσει η διοίκηση της ΕΠΣΚ για την επίλυση και του συγκεκριμένου ανακύψαντος θέματος.