Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΛΤΑ

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι οι τευτλοπαραγωγοί της ΠΕ Κιλκίς που έχουν υπογράψει σύμβαση γιά την δράση 2.3 (Β) «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευλτων» οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφαρμογής ΔΕ (2015) και ΕΣΠΔ (2016) μέσω του διαδικτύου με την δική τους ευθύνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sugar.dikaiomata.gr/sugar/
Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής γιά τους δικαιούχους και των προσκλήσεων της δράσης 2.3 (Β), διαμορφώνονται πλέον ως ακολούθως:

-Δήλωση εφαρμογής ΔΕ (2015): 10.2 έως 8.3.16 (10.2.16 + 2 εργάσιμες)
-ΕΣΠΔ 2016: 10.2 έως 8.3.16 και αναθεώρηση ΕΣΠΔ 2016: 10.2 έως 15.5.16 (καταληκτική προθεσμία υποβολής ΑΕΕ 2016)

Στην συνέχεια θα πρέπει τις δηλώσεις εφαρμογής και τα ΕΣΠΔ που υπέβαλαν να τα εκτυπώσουν και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που προβλέπονται, να τα προσκομίσουν στην ΔΑΟΚ Κιλκίς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εφαρμογής. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας αυτής η δήλωση εφαρμογής δεν γίνεται αποδεκτή.

Οι κωδικοί που χρειάζονται οι παραγωγοί γιά να συνδεθούν στην παραπάνω ιστοσελίδα είναι οι ίδιοι με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλλαν τις αιτήσεις ένταξης στην Δράση 2.3 (Β). Σε περίπτωση που δεν τους θυμούνται θα πρέπει να επισκεφτούν το περιφερειακό υποκατάστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κιλκίς τηλ. 2341023948 προκειμένου να εκδώσουν νέους.

Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση γιά το συγκριμένο έτος εφαρμογής.
Η κατ’ επανάληψιν μη υποβολή αίτησης πληρωμής ή δήλωσης εφαρμογής θεωρείται ως μονομερής διακοπή της σύμβασης και επιφέρει την εφαρμογή των προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων.
Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς (1ος όροφος, γραφείο 6, αρμόδιος Μάριος Σαλτσίδης) τηλ. 23413 50181, 50121, 50122.