Αξία έχει το πρώτο βήμα

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Στο θέμα της χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποιίας από ευρωπαϊκά κονδύλια επανήλθε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας ο εξ Αγίου Πέτρου ορμούμενος σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ηλίας Αριζάνης.

Η πολύπαθη και στον δήμο Παιονίας αγροτική οδοποιία που εσχάτως υπήρξε «η πέτρα του σκανδάλου» σε μιάν άκρως επεισοδιακή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με πρωταγωνιστές, εκτός των άλλων, παραγωγούς από τον τόπο καταγωγής του.

Μόνον που αυτήν την φορά προσήλθε περισσότερο προετοιμασμένος προσκομίζοντας και το σχετικό έγγραφο από το πρόγραμμά του LEADER, όπου υπάρχει σχετική πρόσκληση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των 100.000 ευρώ.

Ένα ποσόν, που, εκτός από ενδεικτικό, είναι σίγουρα και πολύ μικρό γιά τις ανάγκες των δύο δήμων της περιφερειακής ενότητας του Κιλκίς, εξ ου και το άτονο ενδιαφέρον τους γιά την υποβολή φακέλλου, αλλά που όμως είναι ένα πρώτο βήμα γιά εξασφάλιση μιάς μικρής χρηματοδότησης.

Άλλωστε είναι γνωστόν, ότι και γιά το μακρύτερο ταξίδι πάντα έχει αξία το πρώτο βήμα.