«Υπέρ της μονάδος επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αρκεί αυτή να τηρεί τις υποχρεώσεις της για το περιβάλλον»

Γενικά /

Υπέρ της εγκαταστάσεως της μονάδος επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων δίπλα στην ΒΙΠΕ Κιλκίς τάσσεται ο περιβαλλοντικός σύλλογος περιπατητών Κιλκίς, αρκεί αυτή να εφαρμόζει πιστά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον της περιοχής.
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Είμαστε υπέρ της επεξεργασίας των επικίνδυνων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων για την μετατροπή τους σε αδρανή, αντί να τα θάβουμε, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των υποχρεώσεων από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιά την έκδοση της άδειας ίδρυσης της IN WASTE S.A. την πρόβλεψη αποφυγής ατυχήματος μεγάλης έκτασης σύμφωνα με την οδηγία SEVESO και την κατασκευή λεκανών – δεξαμενών από μπετόν ίσης χωρητικότητας κάτω από τις δεξαμενές αποθήκευσης των υγρών επεξεργασίας – αδρανοποίησης, για να κρατηθούν σε περίπτωση διαρροών, την αποφυγή διαφυγής στο περιβάλλον και την προστασία του υδροφόρου και επιφανειακού ορίζοντα αφού πλησίον είναι το κεντρικό αντλιοστάσιο με δύο γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ γιά την ύδρευση της πόλης.

Μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας θα παρακολουθούμε το θέμα και θα ζητήσουμε να συμμετέχουμε με εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας, για την εφαρμογή των σύγχρονων τρόπων μέτρησης των ροών – γραμμών αδρανοποίησης των επικίνδυνων βιομηχανικών στερεών αποβλήτων,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και την άδεια λειτουργίας.

Θα διεκδικήσουμε, μέσω του δήμου μας, την ικανοποίηση ανταποδοτικών τελών στον δήμο ή και τον σύλλογό μας για την εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων, όπως π.χ. τον καθαρισμό του ρέματος της Δοϊράνης («Αγιάκ») και του ρέματος Χατζή που θα χρησιμοποιηθεί από την IN WASTE S.A.(άχρηστα).

Όταν επιτραπούν οι συναθροίσεις θα πραγματοποιήσουμε ομαδικό περίπατο-επίσκεψη στην βιομηχανική μας περιοχή, το διοικητικό κέντρο, τον βιολογικό καθαρισμό εντός αυτήςτης, το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΚ με την μεγάλη γεώτρηση, την μικρή γεώτρηση, τον χώρο της μονάδας, το ρέμα ΧΑΤΖΗ και το ρέμα Δοϊράνης («Αγιάκ»), από το Ελευθεροχώρι μέχρι το Ηλιόλουστο, μαζί με τις γύρω τοπικές κοινότητες και τους συλλόγους που ζήτησαν την συνεργασία και τον συντονισμό μας για τα περαιτέρω.

Θέλουνε να ανανεώσουμε την υπερηφάνειά μας για την βιομηχανική μας περιοχή, που διαθέτει παγκοσμίου φήμης και δράσης βιομηχανίες».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Να ήταν πιο ενημερωμένοι

Νομικώς εναντίον ενός τοπικού διαδικτυακού «μπλογκ» και κατά του φερομένου ως υπευθύνου συντάκτη του (συνταξιούχου του δημοσίου) αποφάσισε να κινηθεί […]