Γραφείο αγροτικής οικονομίας και στο Πολύκαστρο

Αγροτικά /

Από την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι το γραφείο αγροτικής οικονομίας στο Πολύκαστρο έχει ενισχυθεί με υπαλλήλους του τμήματος πολιτικής γης της Π.Ε. Κιλκίς, προκειμένου η εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών της περιοχής να είναι αρτιότερη και ταχύτερη.

Το γραφείο στεγάζεται επί της οδού Αγίου Αθανασίου 27 (τηλ. 2343023923) και λειτουργεί καθημερινώς, εκτός Τρίτης, τις ώρες 07.00-15.00.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Πολυκάστρου για ζητήματα που αφορούν σε:

Αντίγραφα τίτλων και τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αιτήσεις καταχώρισης ακινήτων στο Κτηματολόγιο

Βεβαιώσεις περί μη ανακλήσεως τίτλων για αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

Αιτήσεις για θέματα σχετικά με τοπογραφία-εποικισμό

Βεβαιώσεις τιμήματος για προσωρινές καλλιέργειες