Δείτε επίσης

Ο Γ.Βουλγαράκης πρόεδρος της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» ΑΕ

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Ο οικονομολόγος Γιώργος Βουλγαράκης είναι εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα ο νέος πρόεδρος της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» (ΑΝΚΙ) ΑΕ.

Μια επιλογή που έλαβε σάρκα και οστά στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Δευτέρας 9.11.17 της εταιρίας στην τρίτη κατά σειρά απόπειρα συγκλησής του με το εν λόγω θέμα καθώς είχαν προηγηθεί δύο άκαρπες προσπάθειες και η οποία έρχεται ουσιαστικώς να «κλείσει» την εκκρεμότητα που είχε προκύψει μετά την παραίτηση του αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη από την προεδρεία στις 4 Ιουλίου.

Για την θέση του προέδρου είχαν κατατεθεί δύο υποψηφιότητες αυτός του κ.Βουλγαράκη και του Ευθύμη Παπαδόπουλου με τον κ. Βουλγαράκη επικρατεί στην σχετική ψηφοφορία του εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου με επτά ψήφους έναντι δύο του συνυποψήφιου.

Γεγονός που ουσιαστικώς σημαίνει ότι ο νέος πρόεδρος της ΑΝΚΙ αποτελεί κυρίως επιλογή των μεγαλομετόχων της εταιρίας και ως γνωστόν είναι οι δύο δήμοι του νομού μας οι οποίοι αθροιστικώς κατέχουν το 47,789 των μετοχών της η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας που κατέχει το 14,99% ήτοι κατέχουν πέντε εκ των εννέα εδρών του διοικητικού συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βουλγαράκης μετέχει του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΚΙ ως εκπρόσωπος του «εργατουπαλληλικού κέντρου Κιλκίς» το οποίο κατέχει το 1,43% των μετοχών της και ο κ. Παπαδόπουλος του επιμελητηρίου του Κιλκίς που κατέχει το 8,47% των μετοχών της. Αναλυτικά το μετοχολόγιο της ΑΝΚΙ έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΚΙ

Στην διοίκηση της ΑΝΚΙ μετέχουν οι κκ. Ανδρέας Βεργίδης, Μιχαλία Καραμισάκη (περιφέρεια), Αιμίλιος Νικολαίδης, Ιωάννης Δημητριάδης (δήμος Κιλκίς), Χρήστος Γκουντενούδης (δήμος Πολυκάστρου), Κυριακή Τομπουλίδου (αγροτικός συνεταιρισμός Κιλκίς), Παύλος Πασσαλίδης (αγροτικός συνεταιρισμός Παιονίας) και Ευθύμης Παπαδόπουλος (επιμελητήριο Κιλκίς).

Η νέα διοίκηση της «Αναπτυξιακής»
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» ΑΕ, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος
, Γεώργιος Βουλγαράκης (μέλος διοικητικού συμβουλίου εργατοϋπαλληλικού κεντρου Κιλκίς)

Αντιπρόεδρος, Παύλος Δ. Πασσαλίδης (μέλος διοικητικού συμβουλίου αγροτικού συνεταιρισμού Παιονίας)

Γενική γραμματέας, Κυριακή Τομπουλίδου (δικηγόρος, εκκαθαρίστρια αγροτικού συνεταιρισμού Κιλκίς)

Μέλη, Ανδρέας Βεργίδης (αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς), Χρήστος Γκουντενούδης (δήμαρχος Παιονίας), Ιωάννης Δημητριάδης (δημοτικός σύμβουλος Κιλκίς), Μιχαλία Καραμισάκη (περιφερειακή σύμβουλος Κιλκίς), Αιμίλιος Νικολαϊδης (αντιδήμαρχος Κιλκίς), Ευθύμιος Παπαδόπουλος (μέλος διοικητικού συμβουλίου ΕΒΕ Κιλκίς).

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 31 Μαρτίου 2020.

Γενικός διευθυντής της εταιρίας είναι ο Παύλος Ε.Πασσαλίδης.