Να ξεκαθαρίζουν

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Άγριος καυγάς στήθηκε μεταξύ του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας Ελευθερίου Γαρόπουλου και του συναδέλφου του της μείζονος μειοψηφίας Γεωργίου Γεωργίτσαρου με πεδίο επαγγελματικές δραστηριότητες των ιδίων και συγγενικών τους προσώπων και την ταυτόχρονη παρουσία τους στα κοινά.

Ανεξαρτήτως πάντως του κατά πόσον τα όσα «εκτοξεύθηκαν» εκατέρωθεν απηχούν την πραγματικότητα ή αποτελούν απλώς εικασίες, με στόχο να πληγούν πολιτικές υπολήψεις, υποψηφιαζόμαστε ότι τα όσα ακολουθήσουν, θα ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που ετέθησαν, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο μέρος των τοπικών κοινωνιών υπάρχει μία τέτοια πεποίθηση και όχι αδίκως πάντα.

Γι’ αυτό και τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν αυθωρεί και παραχρήμα, όχι μόνον διότι δηλητριάζουν την σκέψη των δημοτών, αλλά και γιά τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα γιά ευνόητους λόγους.