Οι εργολάβοι ηλεκτρολόγοι συντονίζουν τον αγώνα κατά της «μαύρης» εργασίας

Οικονομία /

Ένα από τα βασικά προβλήματα – ίσως το βασικότερο του κλάδου τους, αυτό του «αθέμιτου ανταγωνισμού» και της «μαύρης εργασίας», συζήτησαν πρόσφατα εκπρόσωποι του συλλόγου εργολάβων ηλεκτρολόγων νομού Κιλκίς με επικεφαλής τον πρόεδρό τους Λάζαρο Παυλίδη, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Κιλκίς Χρήστο Χατζημλάδη με σκοπό να καταβληθεί περιορισμού του φαινομένου, το οποίο έχει προσλάβει μορφή «επιδημίας» τα χρόνια της κρίσης.

Στην σχετική ανακοίνωση την οποία συνυπογράφουν οι δύο πρόεδροι αναφέρονται τα εξής:

«Οι εργολάβοι ηλεκτρολόγοι, τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της πλήρους καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.

Μόνο στον κλάδο τους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπήρξε μείωση άνω του 50%. Συγκεκριμένα το 2008 ο κλάδος των, αριθμούσε 11.000 περίπου νόμιμα μέλη και σήμερα περιορίστηκε στα 4.900.

Σ’ αυτό το δυσχερές καθεστώς που εξελίχθηκε σε επιδημία, έχει προστεθεί μεγάλος αριθμός αυτών οι οποίοι ασκούν παράνομα το επάγγελμα, υπερτερούν μάλιστα αριθμητικά σε σύγκριση με τους νόμιμους και προκαλούν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό, που φέρει στρεβλώσεις και προβλήματα.

Οι Ηλεκτρολόγοι που δεν κατέχουν τις νόμιμες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, είναι αυτοί που λειτουργούν κατά παράβαση της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και σε βάρος της αγοράς και της εθνικής οικονομίας. Πρώην επαγγελματίες και βοηθοί, διάφοροι τεχνίτες, ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι, απασχολούνται παράνομα από επαγγελματίες ή ιδιώτες στη λογική της μείωσης του κόστους («φθηνή λύση»).

Σας ενημερώνουμε ότι κύριο μέλημα των διοικητικών συμβουλίων των φορέων, είναι η προστασία αυτών οι οποίοι νόμιμα ασκούν τη δραστηριότητα του Ηλεκτρολόγου και η περιφρούρηση του επαγγέλματος μέσω της νόμιμης οδού και των θεσμοθετημένων οργάνων ελέγχου της πολιτείας.

Σας ενημερώνουμε ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι και υψηλά πρόστιμα, για όσους χρησιμοποιούν άτομα που εργάζονται χωρίς άδεια, γνώσεις και νόμιμα παραστατικά.

Σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή ιδιώτη απασχολούνται άτομα χωρίς τη νόμιμη άδεια, θα καταγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, όχι μόνο σε αυτούς που τις παρέχουν αλλά και σε αυτούς που τις αποδέχονται».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Το Κιλκίς στο απυρόβλητο;

Παραμονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη μητρόπολη του Κιλκίς 5 Αυγούστου 2020. Σχεδόν όλες οι Αρχές του τόπου παρατεταγμένοι ο […]

Με ψυχραιμία και σύνεση

Αν αναλογισθεί κανείς τις από υπερβολικές μέχρι ακόμη και υστερικές αντιδράσεις μερίδας της κοινής γνώμης του Κιλκίς απέναντι στους συνανθρώπους […]