Εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η «Επιμορφωτική Κιλκίς»

Εκπαίδευση /

Από την «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

«Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Ρώμη από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 η τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου “CSR and Ethics in Training Centres for benefit of all”, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις, με την χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπρόσωποι των εταίρων «Επιμορφωτική Κιλκίς» (Ελλάδα), Formethic (Γαλλία), RIA (Βουλγαρία), Proifall (Σουηδία), ΚΕΚ Δίας (Ελλάδα), Mantefiels (Λετονία), Complexul Muzeal National “Moldova” Iasi (Ρουμανία) και Arena I Swiat (Πολωνία), έτυχαν θερμής υποδοχής και φιλοξενίας από τους Ιταλούς εταίρους (Euphoria).

Κύριος στόχος του έργου, το οποίο ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο 2021, ήταν να φέρει την καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της εφαρμογής πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα κέντρα κατάρτισης.

Οι εταίροι, μετά από εργασία σχεδόν δύο ετών, βρίσκονται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου, τα οποία από τη νέα χρονιά θα είναι δωρεάν, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον οργανισμό του, να επιμορφωθεί και να βρει ιδέες και λύσεις, που εφαρμόζουν άλλοι οργανισμοί και είναι τα ακόλουθα:

  • Έκθεση αξιολόγησης, με έμφαση στα πρότυπα ποιότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχουν σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και άλλα θέματα δεοντολογίας, που αφορούν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς των κρατών προέλευσης των εταίρων,
  • Online μαθήματα σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη δεοντολογία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
  • Αποθετήριο καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,

Μία «εργαλειοθήκη» που θα περιέχει τρία «εργαλεία»: Ένανα online ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, έναν ηλεκτρονικό οδηγό σχετικά με τον τρόπο χρήσης του αποθετηρίου και μια λίστα από λεπτομερείς και προσαρμόσιμους δείκτες, που θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, βασιζόμενοι σε πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».-

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Το «κατάφεραν» ΚΑΙ αυτό!

Το «κατάφεραν» ΚΑΙ αυτό οι τοπικοί άρχοντές μας. Να γίνει το Κιλκίς σημείο αναφορών στην Βουλή τόσο από τον πρωθυπουργό […]