Εγκαινιάζεται η μόνιμη εικαστική έθεση του μουσείου λίμνης Δοϊράνης

Πολιτισμός /

Την μόνιμη εικαστική έκθεση στο μουσείο λίμνης Δοϊράνης, ένα έργο που χρηματοδότησε ο δήμος Κιλκίς και υλοποίησε η «Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ», θα εγκαινιάσει ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Σισμανίδης.

Η εκδηλώση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14.10.18 στις 12 το μεσημέρι.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της αναβάθμισης του μουσείου είναι:

– Μουσειολόγος έχει εκπονήσει μελέτη για την επιμέλεια της εικαστικής έκθεσης και την οργάνωση δύο πιλοτικών μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για μαθητές σχολείων,

– Δέκα εικαστικοί, απόφοιτοι σχολών καλών τεχνών δημιούργησαν δέκα έργα (πέντε πίνακες ζωγραφικής και πέντε κατασκευές) τα οποία εκτίθενται στο μουσείο,

– Έχει στηθεί έκθεση φωτογραφίας δομημένη σε τρείς θεματικές ενότητες, τη φύση, τον πολιτισμό και την παράδοση και τέλος τη ζωή γύρω από τη λίμνη,

– Οργανώνονται καλύτερα οι λειτουργίες του μουσείου που απευθύνονται στις μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες μαθητών με την δημιουργία χώρου «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης».

Μέσα από τις παρεμβάσεις έγινε αναδιοργάνωση των αιθουσών και αναδιάταξη των εκθεμάτων που ήδη υπήρχαν με τρόπο που να εξασφαλίζεται η καλλιτεχνική και αισθητική ομοιογένεια, η αρμονική σύνδεση των αιθουσών μεταξύ τους και η συνέχεια της μετάβασης του επισκέπτη στο χώρο για την απόκτηση ολοκληρωμένης αντίληψης για την περιοχή.

Δημιουργήθηκαν νοηματικά πέντε συνολικώς αίθουσες με τις εξής θεματικές ενότητες, «Δοϊράνη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Δοϊράνη, ένα ιστορικό ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο», «η Δοϊράνη με άλλο βλέμμα», «Αρχείο-συλλογή παλιών εκθεμάτων» και «η Δοϊράνη με σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα».

Με τον τρόπο αυτό, το Μουσείο λίμνης Δοϊράνης διευρύνει του χαρακτήρα του, ενισχύει την ελκυστικότητά του και γίνεται πόλος έλξης επισκεπτών, ένα σημείο όπου παρουσιάζεται η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Παράλληλα, με τη δημιουργία δύο πιλοτικών μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καλεί τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αφού γίνεται ένας χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους μαθητές, και παράλληλα μια αφετηρία ώστε οι μαθητές να έρθουν κοντά στην εικαστική δημιουργία έργων τέχνης (ζωγραφική και κατασκευή).

Η φιλοδοξία των συντελεστών της πρωτοβουλίας είναι να καταστεί το μουσείο λίμνης Δοϊράνης ένα πρότυπο, σύγχρονο και λειτουργικό μουσείο της περιφέρειας με βαλκανική εμβέλεια.

Το μουσείο λειτουργεί καθημερινώς από τις 08.00 έως τις 14.00 για να διευκολύνονται οι επισκέψεις και η ξενάγηση σχολείων.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Κιλκίς, με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Interreg Ελλάδα – πΓΔΜ», θωράκισε το μουσείο από την επικίνδυνη άνοδο της στάθμης της λίμνης με τη στεγανοποίησή του και την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα