Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ποντιακού συλλόγου Μεταλλικιωτών

ΑΕΤΟΣ ΠΟΝΤΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ποντιακού λαογραφικού συλλόγου Μεταλλικιωτών με την ακόλουθη σύνθεση.

Πρόεδρος Θεοπίστη Ιωσηφίδου

Α αντιπρόεδρος Ελένη Καλαιτζίδου

Β αντιπρόεδρος Γρηγόριος Γρηγοριάδης

Γενικός γραμματέας

Ταμίας Αντώνιος Κουρουγεωργάκης

Δημοσίων σχέσεων Θεόδωρος Βασιλειάδης

Υπεύθυνος καλλιτεχνικών Αναστασία Αποστολίδου